Jak informuje producent zapewniają one łatwe i szybkie przyswajanie mikroelementów przez rośliny, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach, dzięki wykorzystaniu jako nośnika pierwiastków aminikwasu - glicyny. Nawozy wyróżniają się bardzo wysoką koncentracją składników pokarmowych, dzięki czemu dawki ich stosowania są niskie.

fot. Intermag
fot. Intermag

Nowe nawozy mają formę ultragranulatu, który się nie pyli i nie zbryla, a ponadto, wykazuje doskonałą rozpuszczalność oraz mieszalność z agrochemikaliami. Nawozy mogą być wykorzystywane do tworzenia zaawansowanych mieszanin zbiornikowych - zweryfikowano mieszalność ze 162 najpopularniejszymi środkami ochrony roślin i wykazano ponad 99 proc. mieszalności nawet w mieszaninach wielokomponentowych, przy jednoczesnym braku efektu pienienia podczas rozpuszczania.

fot. Intermag
fot. Intermag

Dostępne będą 4 rodzaje nawozów dla upraw rolniczych, sadów, jagodników, upraw warzywniczych i roślin ozdobnych:
• Amino Ultra Mn-22: mangan - 22 proc. (m/m), azot - 4 proc. (m/m) + substancja organiczna 25 proc. suchej masy (s.m.);
• Amino Ultra Zn-24: cynk - 24 proc. (m/m) + azot - 4 proc. (m/m) + substancja organiczna 25 proc. s.m.;
• Amino Ultra Fe-20: żelazo - 20 proc. (m/m) + azot - 4 proc.(m/m) + substancja organiczna
25 proc. s.m.;
• Amino Ultra Cu-24: miedź – 24 proc. (m/m) + azot – 4 proc. (m/m) + substancja organiczna
25 proc. s.m.

fot. Intermag
fot. Intermag

Należy je stosować w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin, w przypadku zdiagnozowania niedoborów manganu, cynku, żelaza lub miedzi w roślinach. Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w sezonie w 3-7 dniowych odstępach do momentu ustąpienia niedoborów.

fot. Intermag
fot. Intermag