Zgodnie z przygotowaną opinią proponowane podwyższenie kapitału nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia oraz może być nie zgodne z interesami większości akcjonariuszy jak i samej spółki - informuje Grupa Acron.

Poniżej przedstawiamy skróconą opinię BDO.

- Według ekspertów BDO trudno wskazać rozsądną motywację nagłego podwyższenia kapitału zakładowego Azotów Tarnów, w sposób zaproponowany w uchwałach. Zarząd Spółki nie sporządził żadnego planu finansowego, który uzasadniałby proponowane podwyższenie kapitału. Ponadto nie wyliczono, ani nie przedstawiono akcjonariuszom ekonomicznych skutków podwyższenia kapitału. Także niedawno opublikowana strategia Azotów Tarnów nie podaje konkretnych zamierzeń finansowych, danych liczbowych, ani też informacji w zakresie zwrotu z inwestycji.

- Przedstawione propozycje uchwał proponują akcjonariuszom przekazanie Zzarządowi praw do podejmowania fundamentalnych decyzji dotyczących podwyższenia kapitału Spółki. Przyjęcie takiej uchwały daje Zarządowi prawo do sprzedaży większościowego udziału Spółki, wybranemu przez siebie inwestorowi, po także przez siebie ustalonej cenie.

- Istniejący akcjonariusze w celu utrzymania swoich udziałów w obecnych proporcjach będą zmuszeni nabyć nowo wyemitowane akcje. Należy przy tym pamiętać, że istnieje znaczna liczba indywidualnych inwestorów, pracowników spółki, dla których przeznaczenie dodatkowych środków na zakup akcji może okazać się trudne. Przeprowadzenie emisji w kształcie proponowanym przez Zarząd może doprowadzić do rozwodnienia obecnych udziałowców, w tym także Skarbu Państwa. W rezultacie udział Skarbu Państwa może spaść poniżej 20 proc. co oznacza utratę kontroli nad spółką oraz zmniejszenie wartości udziałów należących do Skarbu Państwa.

- Przyjęcie proponowanych uchwał może mieć negatywny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną spółki. Możliwość wystawienia warrantów wymienialnych na akcje może skutecznie zniechęcić potencjalnych inwestorów. Możliwy jest także spadek kapitalizacji rynkowej spółki. Czynniki te są szczególnie istotne w obliczu przeprowadzanego procesu prywatyzacji.