Anwil ogłosił w środę zapytanie ofertowe, w ramach którego odpowiedzi można składać do 31 sierpnia. Jak podano w ogłoszeniu, planowana umowa ramowa ma być ważna przez 5 lat.

W opublikowanej dokumentacji postępowania spółka wyjaśniła, że jego przedmiotem jest realizacja usługi pod nazwą "Umowa ramowa na pozyskanie kompetencji naukowych w zakresie agro, dotyczących doboru metodologii prowadzenia badań, przygotowania agend badawczych, nadzoru nad badaniami, oceny i interpretacji wyników badań oraz ewaluacji procesu badawczego".

Jak zaznaczył Anwil, "w związku z realizacją prac badawczo-rozwojowych, których integralną częścią są obserwacje i doświadczenia polowe oraz laboratoryjne, jak również modelowanie przyszłych formulacji nawozowych", spółka "poszukuje kompetencji w zakresie tworzenia rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego oraz narzędzi do kompleksowego zarządzania nawożeniem azotowym".

W ogłoszeniu Anwil podał, że proponuje zawarcie umowy ramowej, w ramach której wykonawca prowadzić będzie prace w zakresie m.in. opracowania metodyki badań polowych uwzględniającej tworzenie nowych formulacji nawozowych i zdobycia kompetencji w zakresie rolnictwa precyzyjnego oraz prowadzenie badań polowych na polach doświadczalnych.

Zakres prac, jak dodała spółka, obejmować ma także weryfikację wyników badań polowych we własnym laboratorium chemicznym, interpretację wyników badań i formułowanie wniosków, a także konsultacje naukowe, w tym konsultacje w ramach badań polowych realizowanych przez Anwil.

Spółka zastrzegła, że termin wykonania badań ma być ustalony każdorazowo przed sformułowaniem zamówienia.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Aktualnie Anwil kontynuuje budowę nowej instalacji do produkcji nawozów azotowych, która zwiększy tam moce wytwórcze o ok. 50 proc., do ponad 1,4 mln ton. Jak informowano wcześniej, zakładany całkowity koszt budowy trzeciej linii do produkcji nawozów to ok. 1,3 mld zł, a po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA spółki może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

Według spółki kompleks ma zostać oddany do użytku z początkiem 2023 r., a dzięki inwestycji pojawią się cztery nowe produkty nawozowe: saletra gruba, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Od 2018 r. Anwil jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego - organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania.