Informując w poniedziałek o otwarciu pracowni badań własności fizycznych nawozów, Anwil zaznaczył, że jednym z jego celów biznesowych "jest utrzymanie wysokiej jakości produktów oraz ciągłe ich doskonalenie". Jak przekazała spółka, działanie pracowni koordynuje jej obszar strategii, rozwoju i innowacji.

- Produkty nawozowe w trakcie operacji logistycznych takich jak transport czy składowanie, narażone są na działanie czynników atmosferycznych np. temperatury, wilgotności powietrza czy opadów - podkreślił Anwil. Zwrócił też uwagę, że "niezwykle istotne jest również określenie optymalnych warunków i czasu ich przechowywania". Spółka oceniła, że nowa pracownia badań własności fizycznych nawozów pomoże "w jeszcze bardziej precyzyjnym sposobie badania tych uwarunkowań".

Szukasz nawozów? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Dyrektor obszaru strategii, rozwoju i innowacji Anwilu Łukasz Grabiński wyjaśnił, że projekt związany z przygotowaniem, wyposażeniem i uruchomieniem pracowni badań fizycznych nawozów ruszył w 2021 r. "W styczniu prace zostały ukończone i możemy się pochwalić wyjątkowym w historii Anwilu tego typu miejscem. Posiadanie własnej pracowni badań fizycznych nawozów pozwoli nam na bieżące testowanie nowych formuł nawozowych, badanie dodatków oraz utrzymanie najwyższej jakości naszych produktów" - podkreślił Grabiński, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podał Anwil, wśród urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pracowni są m.in. laboratoryjny bęben do powlekania granul, grawimetryczny analizator sorpcji wody, automatyczny przesiewacz wibracyjny oraz optyczny analizator wielkości i kształtu cząstek.

- Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko do badania właściwości mechanicznych granulatów, które zostało zaprojektowane specjalnie dla Anwilu i jest jedynym takim urządzeniem w Polsce i na świecie - zaznaczyła spółka.

Anwil wspomniał jednocześnie, że zadaniem, jakie postawiono przed badaczami, jest "znalezienie korelacji wraz z określeniem wpływu czynników zewnętrznych na nawozy, a także przygotowanie na tej podstawie rekomendacji dla udoskonalenia procesu produkcji, sposobu sprzedaży i dystrybucji".

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce. W grudniu 2021 r. spółka obchodziła 50-lecie uruchomienia pierwszej linii produkującej nawozy - od tego czasu, jak przypominała, wytworzono tam ich ponad 30 mln ton.

Także w grudniu 2021 r., informując o kontynuacji budowy nowej instalacji do produkcji nawozów azotowych, która zwiększy moce wytwórcze o ok. 50 proc. - do ponad 1,4 mln ton, Anwil oznajmił, że kompleks będzie oddany do użytku z początkiem 2023 r. Dzięki inwestycji, jak podaje spółka, pojawią się tam cztery nowe produkty nawozowe: saletra gruba, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Według Anwilu, budowa nowej linii nawozowej wpisuje się w rozwój segmentu petrochemicznego Grupy Orlen i jednocześnie ma znaczenie dla gospodarczego rozwoju regionu oraz branży rolniczej. Jak informowano wcześniej, zakładany całkowity koszt budowy trzeciej linii do produkcji nawozów to ok. 1,3 mld zł, a po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA spółki może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

Od 2018 r. Anwil jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego - organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania.