Uregulowany odczyn gleby to podstawa racjonalnej uprawy. Tymczasem w Polsce przeważają gleby bardzo kwaśne (pH <4,5) i kwaśne (pH 4,6 -5,5). Natomiast dla większości najodpowiedniejszym do wzrostu i rozwoju  plonowania dla większości jest  lekko kwaśny do obojętnego (5,6-7,0 pH). Przy stosunkowo wysokim nawożeniu mineralnym zużycie nawozów wapniowych w naszym kraju jest na bardzo niskim poziomie. Jak informuje dane GUS w 2015 roku ono 34kg/ha. Najniższe zużycie nawozów wapniowych w 2015 roku odnotowano w woj. podkarpackim i wyniosło 17kg/ha. Producenci nawozów wapniowych wychodząc naprzeciw istniejącemu problemowi, związanego z nikim zużyciem nawozów wapniowych oferują nawóz wapniowy w formie granuli. Zaletami nawozów wapniowych w tej formie jest łatwiejsze przechowywanie, magazynowanie oraz rozsiew.

Surowiec do produkcji  nawozu Atrigran firmy Nordkalk stanowi młody, jurajski wapień, który nie zawiera magnezu. Charakteryzuje się dobrym rozdrobnieniem (Powyżej 90% cząstek ma wielkość mniejszą niż 100 μm) i wyrównaniem granul, co ułatwia równomierną aplikację. Nawóz oferowany jest w dwóch ziarnistościach: 1-4 mm i 4-8 mm. Zawartość CaO wynosi 50 +/- 3% , jego reaktywność oceniana jest na poziomie 99 %.

Produkt może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.