Pod zboża jara, przedsiewnie wykorzystać można nawóz azotowy w formie amidowej. Azot z nawozu, choć wolniej działający to zdąży przemieścić się do czasu najwyższego zapotrzebowania roślin na azot.

Pierwsza faza krytyczna odżywiana azotem w zbożach jarych przypada na początku strzelania w źdźbło i dlatego pod zboża jare azot aplikuje się możliwie wcześnie. Wczesna aplikacja azotu to lepsze jego przemieszczenie w glebie, co sprzyja równomiernemu pobieraniu azotu. Kolejna faza krytyczna odżywiana azotem przypada przy nalewaniu ziarna.

Stosowany nawóz przedsiewnie powinien być dobrze wymieszany z glebą. Pobierania azotu zależy od pH gleby, dostępności fosforu oraz potasu. Dlatego przy nawożeniu azotowym nie można zapominać o tych składnikach.

Wielkość dawki nawożenia azotowego uzależniona jest od wymagań rośliny uprawnej, rodzaju gleby, przedplonu. Na glebach lekkich po przedplonach zbożowych w uprawę pszenicy jarej stosuje się ok. 130 kg N/ha, w pszenżyto ok. 120 kg N/ha, w owies ok. 100 kg N/ha, w jęczmień pastewny ok. 110 kg N/ha. Po przedplonie roślin okopowych, bądź wykorzystywanym oborniku w przedplonie zbożowym stosuje się w uprawę pszenicy ok. 100 kg N/ha, w pszenżyto, owies i jęczmień pastewny 90 kg N/ha.

Na glebach średnich po przedplonach zbożowych w uprawę pszenicy jarej stosuje się ok 110 kg N/ha, w pszenżyto ok. 90 kg N/ha, w owies i jęczmień pastewny 90 kg N/ha. Po przedplonie roślin okopowych, bądź wykorzystywanym oborniku w przedplonie zbożowym stosuje się w uprawę pszenicy ok. 80 kg N/ha, w pszenżyto ok. 70 kg N/ha, w owies ok. 60 kg N/ha, jęczmień pastewny ok. 50 kg N/ha.

W zależności od gatunku i terminu siewu dawkę nawozu azotowego aplikuje się jednorazowo lub dzieli na części.

Pod zboża jare wczesnego siewu stosuje się: przedsiewnie 60-70 proc. dawki, pozostałą aplikuje w fazie strzelania w źdźbło i na początku wzrostu kłosa w pochwie liściowej. Z uwagi na fakt, że faza krytyczna odżywiania azotem przypada przy nalewaniu ziarna to dzielenie dawek azotu jest zwłaszcza korzystne przy uprawie pszenicy jarej z przeznaczeniem na cele piekarskie – wpływa na poprawę jakości ziarna.

Dawek dzielonych nawożenia azotowego nie stosuje się przy krótkim okresie wegetacji zbóż jarych. Jednorazowo, przedsiewnie podaje się azot pod jęczmień na cele browarne, by w ziarnie nie został przekroczony poziom zawartości białka 11,5 proc.

Także jęczmień pastewny siany po przedplonach bogatych w azot, pozostawiających dużo resztek pożniwnych, jak motylkowe czy przyorane liści buraków nawozi się niewielką dawką startową azotu 30-50 kg N/ha.