Siarka jest niezbędna do syntezy aminokwasów siarkowych, tj. cystyny, cysteiny, metioniny, a także zwiększa wykorzystanie azotu. Dzięki synergii azotu i siarki efektywność nawożenia tym nawozem jest o 30 proc. wyższa od czystego mocznika. Płynna forma nawozu ułatwia przygotowanie cieczy roboczej - nie wymaga kłopotliwego rozpuszczania jak mocznik.

Azot w nawozie Azofol występuje w dwóch formach: 40 proc. w formie amidowej - szybko działającej i 60 proc. w formie polimeru cyklicznego o wydłużonym kontrolowanym działaniu. Dodatkowo produkt zawiera lignosulfoniany - naturalne związki chelatujące, które zmiękczają wodę i zwiększają przyczepność nawozu do liści, co zapewnia wykorzystanie składników z nawozu na poziomie ponad 90 proc.

Nawóz stosowany jest w zbożach (5-30 l/ha), kukurydzy (5-10 l/ha), rzepaku ozimym (10-60 l/ha), buraku cukrowym (5-20 l/ha), ziemniakach (5-20 l/ha), warzywach (5-10 l/ha), w uprawach drzew i krzewów owocowych (5-10 l/ha) oraz na łąkach i pastwiskach (10-40 l/ha).

Dystrybutorem nawozu Azofol jest firma Agrosimex.