Grupa Azoty „Puławy” w pierwszym półroczu 2022 roku osiągnęła 4,9 mld zł przychodów. Zysk netto grupy wzrósł zaś z 83 mln zł przed rokiem do 853 mln zł, przy marży przekraczającej 20 proc. - donosi Dziennik Wschodni w oparciu o raporty firmy. Obecne wyniki finansowe należą do najlepszych w historii firmy.

Grupę kapitałową Azoty "Puławy" oprócz Zakładów Azotowych w Puławach tworzą gdańskie „Fosfory”, zakłady chemiczne w Chorzowie, Agrochem, Remzap i Prozap. Najnowsze raporty wskazują, że w ciągu roku przychody grupy wzrosły o 135 proc., a zysk powiększył się przeszło dziesięciokrotnie.

Szczególnie korzystnie dla grupy wypada II kwartał roku, w którym przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2,2 mld złotych. To dwukrotnie więcej, niż rok wcześniej. Tylko ze sprzedaży nawozów rolniczych grupa miała ponad 1,9 mld zł,  podczas gdy w II kwartale ub.r. było to ok. 880 mln zł.

Jak spółka podała w raporcie, pozytywny wpływ na wyniki miał poziom cen ukształtowany w Europie. "Wysokie przychody i zyski udało się osiągnąć mimo rekordowych cen gazu, które wzrosły o około 290 proc." - podkreślono.

Jednocześnie Grupa Azoty zakłada gorsze wyniki finansowe w drugim półroczu br. z racji ograniczenia produkcji w niemal wszystkich instalacjach. Część wypracowanych zysków pochłonie utrzymanie pełnego zatrudnienia.