Nagroda „Lider Restrukturyzacji" została przyznana za skuteczną realizację przedsięwzięć zmierzających do konsolidacji firm Wielkiej Syntezy Chemicznej w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Nagrody w tej kategorii są przyznawane przedsiębiorstwom, które już zakończyły, albo są w końcowej fazie procesu restrukturyzacji firmy.

Celem konkursu jest promocja i nagrodzenie kreatywności, śmiałości wizji i umiejętności restrukturyzacji firmy, przeprowadzonej w zmieniających się warunkach funkcjonowania przemysłu chemicznego w Polsce w ostatnich 15-20. latach. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do firm i instytucji naukowo-badawczych, które zakresem swojej działalności obejmują branżę chemiczną i pokrewne, nauki chemiczne, aparaturę i urządzenia dla przemysłu chemicznego.