- Żyjemy w epoce informacji. Znaczenie systemów informatycznych jest zatem kluczowe w procesie budowania wartości firmy. Niezawodne techniki i narzędzia informacyjne, bazy danych oraz wysokiej jakości procesy operacyjne stały się dla nas standardem, poniżej którego jako spółka zarządzana w sposób zrównoważony i odpowiedzialny nie zamierzamy schodzić - komentuje wiceprezes zarządu Azotów Tarnów Andrzej Skolmowski.

Tytuł Lidera Informatyki otrzymują przedsiębiorstwa i instytucje najmądrzej i najefektywniej wykorzystujące w biznesie i w swojej działalności rozwiązania ICT. To najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie tego typu w Polsce organizowane jest od 15 lat. Konkurs odbywa się w 7 kategoriach (przemysł, finanse i bankowość, handel i usługi, sektor użyteczności publicznej, sektor opieki zdrowotnej, sektor publiczny, małe i średnie przedsiębiorstwa) i ma na celu wyłonienie firm i organizacji, których dorobek wyróżnia się na rynku polskim w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności biznesowej przedsiębiorstw oraz promowanie osiągnięć przedsiębiorstw i instytucji w zakresie zarządzania z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych.

W tegorocznej edycji konkursu Azoty Tarnów zostały nominowane do nagrody w kategorii przemysł. Jury po wyjątkowo w tym roku burzliwych obradach wyłoniło laureatów, którzy wyróżnili się szczególnym wpływem technik informacyjnych i komunikacyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz na rozwiązywanie istotnych problemów, jak również efektem ekonomicznym, uzyskanym dzięki zastosowaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych.