Do dyspozycji rolnika jest opracowanych wiele gotowych aplikacji służących do wykonywania planów nawozowych. Plan nawożenia ułatwia racjonalne zarządzanie nawozami w gospodarstwie. Stanowi dokumentację stosowanych zabiegów i umożliwia poprawne ich planowanie na kolejne lata.

Jest on obowiązkowy dla tych, którzy realizują w gospodarstwie pakiet 1. Rolnictwo Zrównoważone programu rolnośrodowiskowego (w przyszłym PROW 2014-2020 będzie to Działanie Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne). Posiadać go muszą także rolnicy prowadzący działalność rolniczą na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN).

Bez względu na to, jaką aplikacją będzie sporządzany plan nawozowy, w każdym przypadku do jego stworzenia potrzebne będą wcześniej wykonane analizy glebowe.

Jakie należy wykonać i ile mogą kosztować w OSCHR takie badania podajemy poniżej:

1. Podstawowe badania glebowe.To podstawowy pakiet minimalnej liczby analiz niezbędnych do stworzenia planu nawozowego. Obejmuje on wyznaczenie odczynu i określenie potrzeb wapnowania (na podstawie pH i kategorii agronomicznej), oznaczenie zawartości przyswajalnego fosforu , potasu i magnezu w glebie. Koszt takiej analizy wynosi 10,67 + VaT zł za próbkę.

2. Gdy podejrzewamy, że nasze gleby są mało zasobne w niezbędne dla wzrostu i rozwoju mikroelementy warto przepadać je pod tym kątem, by zawczasu zastosować odpowiednią profilaktykę mikroelementową. Do wyboru mamy dwa rodzaje badań. Analiza gleby na zwartość w niej boru B, miedzi Cu, cynku Zn, żelaza Fe, oraz manganu Mn kosztuje 42,67 zł + VAT. Ta sama analiza oprócz boru kosztuje zdecydowanie mniej 28,54 zł+ VAT za jedną próbkę.

3. Wczesną wiosną warto również wykonać analizy dotyczące oznaczenia azotu mineralnego w glebie. Choć większość programów wyznacza dawki nawozów azotowych na podstawie stworzonego bilansu azotu, to warto dodatkowo opierać się o wyniki analiz glebowych. Oznaczanie azotu mineralnego 0-60cm (2 próbki z warstw:0-30,31-60) - 22,86 zł + VAT, natomiast oznaczanie azotu mineralnego 0-90cm (3 próbki z warstw:0-30,31-60,61-90) - 34,54 zł +VAT.

4. Ważnym składnikiem coraz częściej deficytowym w naszych glebach jest siarka. Swoje decyzje nawozowe warto również opierać o wcześniej wykonane analizy glebowe. Koszt takiej analizy to 30, 48 zł + VAT.

5. Możemy również wyznaczyć w glebie zawartość próchnicy. Jedna próbka kosztuje - 20,32zł + VAT. Warto zaznaczyć, że wyznaczenie tego parametru w PROW 2014-2020 będzie nowym wymogiem dla rolników realizujących Działanie Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.