- Rok 2011 dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. był rokiem konsolidacji, która dokonywała się w różnych obszarach, ale szczególnie widoczna była i jest w sektorze produktów dla rolnictwa, handlu nimi oraz działań podjętych w zakresie logistyki. Jednocześnie Azoty Tarnów kontynuowały inwestycje zadeklarowane w prospekcie emisyjnym z czerwca 2008 roku. Dzięki zrealizowanym w ubiegłym roku akwizycjom, a także działaniom korporacyjnym i konsolidacyjnym, które w sposób zasadniczy zmieniły obraz naszej firmy, Azoty Tarnów zbudowały największą grupę chemiczną w Polsce i stały się znaczącym partnerem biznesowym na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej - informuje Marciniak.

Jak podaje prezes 2011 rok był dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów rokiem wytężonej pracy, szczególnie z perspektywy bieżących warunków gospodarczych, ale trzeba zauważyć, że na pewno był to rok, który Azoty Tarnów zaliczą do tych wyjątkowo udanych. Trwające od 2010 roku konsolidacja z ZAK S.A. oraz integracja Z.Ch. „Police" S.A., które weszły w skład Grupy w ubiegłym roku, zdecydowanie wpłyną na kształt Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów w przyszłości. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów 2011 roku zdyskontowała również efekty synergii. Wzmocniliśmy strategię zrównoważonego rozwoju i ukształtowaliśmy profil biznesowy.

- Efekty konsolidacji widać nie tylko w rachunku wyników za ubiegły rok, ale też w naszej pozycji na poszczególnych rynkach. To pozytywne oddziaływanie objawia się w skonsolidowanym wyniku wszystkich spółek Grupy Kapitałowej. Wzmocniony potencjał inwestycyjny i rozwojowy na pewno urzeczywistni realizację nowych wyzwań, które Grupa z pewnością podejmie w 2012 roku. Szczególnie, że rok ten dla spółki dominującej czyli Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. jest rokiem 85-tej rocznicy historycznej decyzji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o budowie w Tarnowie Państwowej Fabryki Związków Azotowych - informuje Jerzy Marciniak.