Kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 8 lutego b.r., przewodniczący Robert Telus rozpoczął od zgłoszenia wniosku o przygotowanie dezyderatu w sprawie wprowadzenia definicji bionawozów i wprowadzenia ich do ekoschematów.

- Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wysłuchaniu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zastosowania bionawozów w polskim rolnictwie oraz perspektywie ich wdrażania, zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu oraz po wysłuchaniu ekspertów w przeprowadzonej debacie, wnosi o wprowadzenie do prawodawstwa definicji bionawozów oraz rozważenie możliwości ujęcia bionawozów w ekoschematach – brzmi odczytana treść.

Dezyderat jednogłośnie poparli wszyscy członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie dokument został przekazany do rozpatrzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.