• Stosowanie bionawozów, biostymulatorów i naturalnych nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleby wzbogaconych mikrobiologicznie jest szansą na poprawę wielkości i jakości plonowania roślin ogrodniczych oraz jakości gleb uprawnych i zdegradowanych.
  • Bionawozy to preparaty pochodzenia organicznego, przyjazne dla ludzi i środowiska.

Biostymulatory, nawozy organiczne i środki poprawiające właściwości gleby produkowane są na bazie naturalnych ekstraktów z roślin lądowych i wodnych oraz kompostów. Biopreparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy glebowe mogą być stosowane do nawożenia roślin oraz ograniczania występowania chorób i szkodników. Wyniki doświadczeń w ramach projektu „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” (akronim BIO-FERTIL) wskazują, iż w porównaniu do kontroli (nawożenie NPK), nawozy wzbogacone mikrobiologicznie stymulują wzrost i plonowanie roślin ogrodniczych, poprawiają stan odżywienia roślin w składniki mineralne i działają ochronnie przed niekorzystnymi czynnikami, w tym stresem suszy.

Więcej na sadyogrody.pl