Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 148 793 226 zł. Z kolei wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 1,5 zł.

Jak poinformowała spółka dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 99 195 484 szt., a dniem ustalenia prawa do niej jest 22 kwietnia 2013 r. Zostanie ona wypłacona 24 maja.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze m.in. nawozów azotowych i wieloskładnikowych.