W referendum wzięło udział ponad tysiąc z liczącej 1271 osób załogi. Pracownicy odpowiadali na dwa pytania. W pierwszym z nich pytano ich o czy popierają postulaty organizacji związkowych w sporze.

W drugim pytaniu załoga miała odpowiedzieć, czy zgadza się na przeprowadzenie strajku w celu uzyskania tych postulatów. 1010 osób opowiedziało się za strajkiem, a siedem było przeciwnych.

Protest ma podłoże ekonomiczne. Związki chcą wzrostu wynagrodzeń: płacy zasadniczej o 6 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia, premii z okazji „Dnia Chemika" w wysokości 10,5 proc. pensji za 2011 rok, oraz tzw. kart podarunkowych.

Więcej wnp.pl