• Podczas konferencji prasowej firma Chemirol podsumowała rok 2022 i nakreśliła kierunki dalszego rozwoju.
  • Rośnie asortyment produktów mikrobiologicznych będących w ofercie firmy.
  • Firma przedstawiła także wstępne wyniki badań nad kilkoma rozwiązaniami mikrobiologicznymi. 

Konferencja rozpoczęła się od omówienia najważniejszych działów i działań firmy PUH „Chemirol” sp. z o.o. Przedstawili je podczas spotkania prasowego dr Alicja Milewicz-Pełczyńska, dyrektor Działu Marketingu oraz Krzysztof Bzdęga. Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w PUH „Chemirol”.

dr Alicja Milewicz-Pełczyńska, dyrektor Działu Marketingu oraz Krzysztof Bzdęga. Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w PUH „Chemirol
dr Alicja Milewicz-Pełczyńska, dyrektor Działu Marketingu oraz Krzysztof Bzdęga. Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w PUH „Chemirol

Jeśli chodzi o rok 2022 to firma potwierdziła swój ugruntowany udział w Bałtyckim Terminalu Zbożowym w spółce Mondry. W ubiegłym roku także powstał 15 oddział firmy na Podkarpaciu. W portfolio firmy natomiast na dzień dzisiejszy  jest 67 substancji czynnych i 182 marek własnych. Aktualnie w firmie pracuje ponad 1000 osób, a w terenie działa ponad 200 doradców klienta.

Idę po rekord – zapowiedź drugiej edycji

Jak poinformowali z kolei Marcjanna Pawlak – Kierownik Marketingu oraz dr Rafał Sobieszczański · z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Wiedzą,  z sukcesem także zakończył się program Idę po rekord!. W roku 2022 przeprowadzony on był w 4 gatunkach uprawnych: pszenicy, rzepaku, kukurydzy oraz w buraku cukrowym. Gospodarstwa wdrożone do projektu objęte były opieką doradców na każdym etapie ich produkcji. W każdym z wytypowanych gospodarstw zastosowano produkty z asortymentu Chemirolu oraz Innvigo.

Marcjanna Pawlak – Kierownik Marketingu oraz dr Rafał Sobieszczański · z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Wiedzą Fot. AK
Marcjanna Pawlak – Kierownik Marketingu oraz dr Rafał Sobieszczański · z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Wiedzą Fot. AK

Zwieńczeniem I edycji programu „Idę po Rekord!” były rekordowe plony odnotowane u klientów firmy. W rzepaku zanotowano najwyższy plon, który wynosił 5,77t/ha, a pszenicy 11,6 t/ha (woj. warmińsko-mazurskie). W kukurydzy uzyskano 18t/ha. Spektakularny poziom plonowania zanotowano także w buraku cukrowym. W warunkach Opolszczyzny w jednym z gospodarstw osiągnięto 112.11t/ha (przy polaryzacji 16%). Wynik ten obecnie stanowi rekord Polski. Nad poprawnością i dokładnością pomiarów czuwał niezależny sędzia z Biura Rekordów Polski.

Prelegenci zapowiedzieli II edycję Programu. Jak przekonywano na spotkaniu, w akcji może wziąć udział każdy rolnik i nie chodzi tylko o bicie krajowych rekordów, ale pokonywanie własnych barier, aby uzyskiwać w warunkach konkretnego gospodarstwa coraz wyższe i stabilne plony.

XXI wiek w rolnictwie to wiek biologii

Oblicze rolnictwa w Europie dynamicznie się zmienia. Powstają nowe akty prawne, które coraz bardziej przybliżają nas do idei Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo ewoluuję przede wszystkim w kierunku biologizacji.

- Wiek XX1 w to wiek biologii –mówił dr Marek Reich Manager ds. Rozwoju Nowych Produktów. PUH „Chemirol”.

Konferencja także była okazją to przybliżenia asortymentu w segmencie produktów mikrobiologicznych. Trzy produkty są pozycjonowane w firmie jako te, które pomagają rolnikom ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych. Są to: Bakto Kompleks (uwalnia składniki pokarmowe np. z resztek pożniwnych), Bakto ProFos (odblokowuje fosfor), czy BlueN (stanowiący alternatywne źródło azotu). Z kolei Batko G-Stop w założeniu pozwala na ograniczenie stosowania fungicydów w uprawie. Jak zapowiedziano wkrótce będzie dostępny także nowy produkt mikrobiologiczny – Rodeo, który ma być mikrobiologicznym wsparciem w zwalczaniu szkodników.

- Wszystkie produkty z Linii Bakto posiadają cechy wspólne. Są w formie płynnej i oparte są na bakteriach z rodzaju Bacillus będące w formach przetrwalnikowych. Co ważne mają szeroki zakres działania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach i cechuje ich dobra kompatybilność ze środkami ochrony roślin oraz nawozami dolistnymi. Można je stosować razem z RSM, kwasami humusowymi czy nawozami naturalnymi – omawiał zalety produktów Paweł Kossakowski -z-ca dyrektora działu w PUH Chemirol.

Paweł Kossakowski -z-ca dyrektora działu w PUH Chemirol (z lewej) oraz dr Marek Reich Manager ds. Rozwoju Nowych Produktów. PUH „Chemirol” : Fot. AK
Paweł Kossakowski -z-ca dyrektora działu w PUH Chemirol (z lewej) oraz dr Marek Reich Manager ds. Rozwoju Nowych Produktów. PUH „Chemirol” : Fot. AK

Wartość nawozowa resztek pożniwnych

Jak przekonywał Kossakowski resztki pożniwne mają wysoką wartość nawozową i powinny być dobrze zagospodarowane.

- Zachęcamy, aby rolnicy pozostawiali resztki pożniwne na polach, a ich rozkład wspomagali preparatami mikrobiologicznymi – mówił Kossakowski

Wartość nawozowa resztek pożniwnych. Slajd z prezentacji Fot. AK
Wartość nawozowa resztek pożniwnych. Slajd z prezentacji Fot. AK

Jak tłumaczyli prelegenci warto także sięgać po rezerwy glebowe.

- Należy pamiętać, że od 1,5 – 2 t/ha fosforu znajduje się w glebie. Niestety aż 95% tego fosforu to jest fosfor niedostępny dla roślin. Ten fosfor może sukcesywnie przechodzić do form przyswajalnych głównie za sprawą mikroorganizmów – mówił dr Reich.

W tych procesach „odzyskiwania” niedostępnego fosforu może pomóc preparat Bakto ProFos

BlueN zdobywa kolejne hektary

Duża część konferencji poświęcona była preparatowi BlueN, będący w ofercie Chemirolu, a produkowany w zakresie firmy Corteva Agrisciene. BlueN wspiera odżywianie roślin azotem. Zawiera bakterie Methylobacterium symbioticum, które w odróżnieniu od innych bakterii wiążących azot, zasiedlają część nadziemną roślin. Asymilacja azotu odbywa się poprzez liście, przy użyciu nitrogenazy.

Produkt cieszył się dużym zainteresowaniem rolników już w pierwszym roku jego wprowadzenia na rynek, co potwierdza powierzchnia na jakiej został zastosowany, która została wyszacowana na około 500 tys. ha.

- W doświadczeniach prowadzonych w latach 2021 – 2023 BlueN wypracował średnio ok. 50 kgN/ha w rzepaku, 56 kg/ha w zbożach czy 76 kgN w kukurydzy dodatkowego azotu.  Na sukces tego produktu złożyła się także łatwość aplikacji i fakt, że jest to produkt kompatybilny z wieloma śor. Do tej pory przebadaliśmy nie tylko jego mieszalność, ale także wzrost kolonii w otoczeniu – mówił dr Reich.

Firma podzieliła się także wstępnymi wynikami badań naukowych prowadzonych w doświadczeniach ścisłych na UP w Poznaniu w ziemniaku, rzepaku i pszenicy ozimej. Produkt także jest testowany w badaniach naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na ich zakończenie oraz opracowanie musimy jeszcze chwilę poczekać.

Praktyczne wnioski

Po pierwszym roku jego stosowania na polach rolników wysuwają się kolejne praktyczne wnioski, a także obserwacje. Zarówno naukowcy jak i eksperci firmowi  intensywnie się produktom mikrobiologicznym przyglądają. Fizjologia roślin jest skomplikowana, a mikrobiologia w rolnictwie to nadal dziedzina stosunkowo nowa. Tematy te nadal zaskakują. 

Na wiele pytań w zakresie interpretacji mechanizmów działania omawianych podczas spotkania produktów udzielał podczas spotkania Rafał Opiłowski – Dyrektor Działu NBBA PUH Chemirol. 

Rafał Opiłowski – Dyrektor Działu NBBA PUH Chemirol Fot. AK
Rafał Opiłowski – Dyrektor Działu NBBA PUH Chemirol Fot. AK

Kilka cennych wskazówek 

Jak stwierdzono na spotkaniu bakterie Methylobacterium symbioticum obecne w BlueN już po 3 godzinach po aplikacji zaczynają pracować w roślinie i namnażać się. Jak stwierdzono na spotkaniu produkt dostarcza azot roślinie niezależnie od warunków glebowych, odczynu gleby czy jej zasobności.

Jak wielokrotnie zaznaczano, aby jednak spełniał najlepiej swoją rolę rolnik  stosujący go na swoich polach powinien obniżyć dawkę azotu mineralnego o minimum 30 kgN/ha. Tylko w takich warunkach roślina dobrze korzysta z azotu wyprodukowanego przez bakterie.

Stosując ten produkt warto zadbać o prawidłowe działanie kofaktora żelazowo-molibdenowego (czyli wspomóc roślinę w czasie wegetacji nawożeniem doslitnym Mo oraz Fe).

Jak przestrzegano natomiast nie wolno tego produktu stosować w krótkim odstępie z tlenochlorkiem miedzi, który ma działanie bakteriobójcze. Inne formy miedzi są dopuszczalne.

Czy produkt podbije kolejne hektary? Czas pokaże, ale w rozmowach kuluarowych mówiono o tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak zapewniała firma przygotowana jest w pełni do nowego sezonu i dostępność produktu jest bardzo dobra.