Anwil poinformował, że podpisał porozumienie z włoską firmą Tecnimont, które zakłada zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji na koniec czerwca 2023 r. i oddanie jej do użytku na koniec lipca 2023 r.

-Jest to wynikiem m.in zakłóceń w zakresie łańcucha dostaw oraz innych uwarunkowań makroekonomicznych, na które znaczący wpływ ma wojna w Ukrainie i pandemia - wyjaśniła spółka.

Anwil podkreślił zarazem, że -kontynuuje budowę kluczowej instalacji do produkcji nawozów azotowych, dzięki której zwiększy moce wytwórcze spółki o ok. 50 proc. i poszerzy ofertę produktową dla polskiego rolnictwa. Inwestycja ta, jak zaznaczono w informacji, - została wykonana już w ok. 92 proc., a ostateczna realizacja projektu wzmocni pozycję konkurencyjną spółki na rynku nawozów.

Według Anwilu na mocy porozumienia z włoską firmą Tecnimont -zostanie przygotowany aneks do umowy dotyczącej projektowania, dostaw oraz budowy w systemie +pod klucz+ instalacji granulacji w powstającym kompleksie produkcyjnym".

-Umowa z Tecnimont stanowi jedną z trzech najważniejszych umów zawartych w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu"- podała spółka.

Jak zaznaczono w informacji, we włocławskim zakładzie Anwilu -powstają nowoczesne instalacje ciągu nawozowego - inwestycja obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą.

-Ich budowa zwiększy zdolności produkcyjne Anwilu z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie, a portfolio produktowe firmy wzbogaci się o cztery rodzaje nawozów spełniających najwyższe standardy jakościowe - saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli - przekazała spółka.

Według niej wartość całej inwestycji szacowana jest obecnie na ok. 1,7 mld zł.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce. W grudniu 2021 r. spółka obchodziła 50-lecie uruchomienia pierwszej linii produkującej nawozy.

Od 2018 r. Anwil jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego - organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania.