Z informacji GUS wynika, że ceny nawozów w listopadzie ubiegłego roku wzrosły, ale skala podwyżek była niższa niż w miesiącach poprzednich.
W ujęciu miesięcznym nawozy mineralne podrożały średnio o 1,2 proc. W skali roku jednak przeciętnie spadły o 3,4 proc. (kalkulacja IERiGŻ).

W przypadku pestycydów GUS w listopadzie 2010 r. nie odnotował istotnych zmian cen. Według obliczeń IERiGŻ przeciętnie w skali miesiąca wzrosły one 0,1 proc. Według Instytutu w porównaniu do analogicznego miesiąca 2009 r. środki ochrony zdrożały średnio o 2,9 proc., w tym preparaty owadobójcze o 7,8 proc., grzybobójcze o 3,7 proc., a herbicydy potaniały o 1,3 proc..

Z prowadzonego przez BGŻ monitoringu cen w wybranych punktach sprzedaży wynika, że od września ceny większości pestycydów pozostawały na stabilnym poziomie. Podwyżki oczekiwane są głównie w II kwartale 2011 roku.