Do prowadzenia analizy rynku środków produkcji, w tym rynku nawozów oraz do upowszechniania informacji rynkowych w tym zakresie, ośrodki doradztwa rolniczego są zobligowane ustawą w tej sprawie.

Jak informuje Beata Filipiak z CDR w Brwinowie, dane do tej analizy zbierane są w głównych punktach sprzedaży w województwie, wśród największych – najistotniejszych, najbardziej liczących się dystrybutorów. - Podajemy tych dystrybutorów, u których rzeczywiście zaopatrują się rolnicy z terenu działania danego ośrodka doradztwa rolniczego. Interesuje nas, ile płaci za nawozy większość rolników z regionu – wyjaśnia Beata Filipiak.

Od grudnia 2020 do analizy są przyjmowane następujące miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i grudzień. Właśnie opublikowane dane za marzec.

Jeśli chodzi o ceny: u dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów w zł za decytonę.

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:
- saletra amonowa 32% w województwie wielkopolskim 90,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 91,00)
- saletra amonowa 34% w województwie lubuskim 97,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 83,00) ▲
- saletrzak w województwie lubuskim 82,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 79,00) ▲
- mocznik bez dodatków w województwie mazowieckim 125,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 102,00) ▲
- mocznik otoczkowany 46% w województwie zachodniopomorskim 137,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 117,00) ▲
- mocznik z inhibitorem ureazy 46% w województwie zachodniopomorskim 142,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 90,00) ▲
- inhibitor do mieszania z mocznikiem cena w przeliczeniu na 1 tonę mocznika 46% w województwie lubelskim 85,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 81,00) ▲
- RSM - wodny roztwór saletrzano-mocznikowy 32% w województwie wielkopolskim 76,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 77,00)

nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 19% w województwie kujawsko pomorskim 74,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 65,00) ▲
- superfosfat wzbogacony 40% w województwie mazowieckim i wielkopolskim 135,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 125,00) ▲
- fosforan amonu/Polidap 18/46%, w województwie wielkopolskim 120,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 120,00)

nawozy potasowe:
- sól potasowa 60%w województwie wielkopolskim 90,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 110,00)
- siarczan potasu 50% w województwie wielkopolskim 89,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 128,00)

nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie mazowieckim 145,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 136,00) ▲
- polifoska 6:20:30 w województwie mazowieckim 130,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 130,00)
- Lubofoska, Tarnogran lub NPK jesienne z 4-6%N w województwie wielkopolskim 94,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 82,00) ▲
- amofoska 4:16:18 w województwie wielkopolskim 95,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena min. wynosiła 86,00) ▲

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:
- saletra amonowa 32% w województwie małopolskim 160,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 150,00) ▲
- saletra amonowa 34% w województwie lubuskim 198,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 150,00) ▲
- saletrzak w województwie podlaskim 150,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 140,00) ▲
- mocznik bez dodatków w województwie podkarpackim 236,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła180,00) ▲
- mocznik otoczkowany 46% w województwie śląskim 232,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 220,00) ▲
- mocznik z inhibitorem ureazy 46% w województwie śląskim 520,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 460,00) ▲
- inhibitor do mieszania z mocznikiem cena w przeliczeniu na 1 tonę mocznika 46%
w województwie zachodniopomorskim 91,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła181,00). Tylko dwa województwa podały ceny tego preparatu.
- RSM - wodny roztwór saletrzano-mocznikowy 32% w województwie podkarpackim 160,00 zł/dt( w grudniu 2020 cena max. wynosiła 115,00) ▲

nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 19% w województwie wielkopolskim 178,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 164,00) ▲

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie małopolskim 200,00zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 204,00) ▲
- fosforan amonu/Polidap 18/46%, w województwie kujawsko pomorskim 290,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 240,00) ▲

nawozy potasowe:
- sól potasowa 60%w województwie małopolskim 220,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 203,00) ▲
- siarczan potasu 50% w województwie podkarpackim 328,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 360,00) ▲

nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie małopolskim 220,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 205,00) ▲
- polifoska 6:20:30 w województwie podkarpackim 220,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 220,00)
- Lubofoska, Tarnogran lub NPK jesienne z 4-6%N w województwie śląskim 173,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 175,00)
- amofoska 4:16:18 w województwie podkarpackim 151,00 zł/dt, (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 150,00) ▲

- Porównując powyższe ceny do badanych w grudniu 2020 r., w 25 przypadkach na 34 widoczny jest wzrost cen – komentuje Beata Filipiak.