Uregulowany odczyn gleby to przede wszystkim optymalizacja kosztów w gospodarstwie, poprzez lepsze wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin, a więc możliwość stosowania niższych dawek bez utraty efektywności. Ustablizowane pH blokuje powstawanie w glebie związków szkodliwych dla roślin, a tym samym zapewnia ich lepszą zdrowotność. Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto.