Chitozan to polisacharyd czyli biopolimer a zarazem węglowodan pochodzący z chityny. Natomiast chityna jest drugim po celulozie najpowszechniej występującym polisacharydem na świecie. Chitozan otrzymuje się z szkieletu skorupiaków (krabów, homarów i krewetek). Substancja ta jest używana zarówno do celów medycznych, spożywczych jak i w rolnictwie.

Chitozan w rolnictwie

 W produkcji roślinnej chitozan stosowany jest jako stymulator wzrostu roślin oraz elicytor odporności na patogeny. Rośliny które zostały potraktowane chitozanem wykazują łagodniejszą reakcję na stresy abiotyczne takie jak susza czy zasolenie, oraz na stresy biotyczne takie jak ataki szkodników i sprawców chorób grzybowych.

Nawozy dolistne znajdziesz między innymi na Giełdzie Rolnej. 

Chitoshell– elicytor o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym

W ofercie firmy Intermag jest dostępny Chitochell oparty jest na chlorowodorku chitozanu. Jak podaje firma preparat aktywuje system odporności roślin w stosunku do wielu sprawców chorób grzybowych i bakteryjnych . Zastosowanie preparatu ogranicza także negatywne skutki działania na rośliny stresów środowiskowych. Mechanizm działania  polega na aktywacji systemu odporności roślin czyli przygotowanie roślin na atak patogena. Uruchamiane są szlaki sygnałowe, a następnie indukowana jest synteza enzymów, fitoaleksyn i polifenoli. Zdaniem firmy produkt także bezpośrednio oddziałuje na metabolizm grzybów i bakterii chorobotwórczych oraz stymuluje rozwój pożytecznej mikroflory glebowej. Dzięki temu producent może ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin i uzyskać lepszą trwałość pozbiorczą owoców i warzyw. Produkt jest biodegradowalny oraz nie ma potrzeby utrzymywania dodatkowego okresu karencji po jego zastosowaniu.