W ocenie Janusza Wiśniewskiego, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej, konsolidacja sektora chemicznego powinna postępować, ponieważ m.in. uwalnia ona efekt synergii, zwiększa możliwości inwestycyjne, uzupełnia ofertę produktową.

- Połączenie Grupy Tarnów z Puławami to kolejny krok (). Procesów konsolidacyjnych nie powinniśmy zatrzymywać, bo do tej pory przyniosły one dobry efekt dla akcjonariuszy i gospodarki - podkreślił.

Prezes Azotów Tarnów Jerzy Marciniak przekonywał, że jego grupa jest dobrze przygotowana do przeprowadzenia konsolidacji z Puławami i zamierza wykorzystać w tym procesie wcześniejsze doświadczenia zdobyte podczas tworzenia grupy kapitałowej z udziałem m.in. Zakładów Azotowych Kędzierzyn i Zakładów Chemicznych Police.

Dodał, że podczas wcześniejszych konsolidacji przejmowane podmioty były większe od Azotów Tarnów.

- Jesteśmy bardzo zaawansowani w przejęciu kontroli nad Puławami (). Jesteśmy w trakcie pisania prospektu emisyjnego, po złożeniu go w Komisji Nadzoru Finansowego będziemy mogli powiedzieć więcej - zaznaczył prezes Marciniak.

Azoty Tarnów planują zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku czego będą mogły zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na WZ. Parytet wymiany wynieść ma 2,5 akcji Tarnowa za 1 akcję Puław.

Zakłady Azotowe w Tarnowie w połowie lipca wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za akcję. W wezwaniu złożono zapisy na 10,3 proc. kapitału zakładowego ZA Puławy. Wzywający zdecydował, że kupi wszystkie akcje, na które złożono zapisy.

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił pod koniec sierpnia, że precyzyjny plan konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie i Zakładów Azotowych Puławy zostanie przedstawiony we wrześniu. W połączonym podmiocie Skarb Państwa chce mieć znacznie powyżej 32 proc., a być może nawet powyżej 40 proc. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zgody na fuzję tych spółek spodziewana jest w listopadzie.

Azoty Tarnów to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW, w której Skarb Państwa ma nieco ponad 32 proc. udziałów. Kontrolowana przez państwo Grupa PZU (w tym OFE PZU) ma ponad 10,30 proc. akcji. Reszta należy do innych funduszy emerytalnych i rozproszonego akcjonariatu.

Zakłady Azotowe Puławy to spółka giełdowa. Produkuje głównie nawozy sztuczne, a także tworzywa sztuczne. Jest jedynym w Polsce, a trzecim na świecie, producentem melaminy.

W poniedziałek przed budynkiem Teatru im Solskiego w Tarnowie, w którym odbywa się Forum Inwestycyjne protestowało kilkunastu związkowców z Zakładów Azotowych Puławy. Sprzeciwiają się planom rządu połączenia tej spółki z Azotami Tarnów.

Argumentują, że Puławy są liderem polskiego rynku chemicznego, a także znaczącym graczem na światowym rynku. Spółka przynosi też zyski od debiutu giełdowego w 2005 r. Protestujący obawiają się również utraty miejsc pracy.