Porozumienie to określenie zasad współpracy oraz prowadzenia negocjacji między Azotami Tarnów a ZA Puławy w celu zawarcia Umowy o Konsolidacji. W Porozumieniu została określona lista zagadnień oraz wytyczne dotyczące sposobu ich unormowania w Umowie o Konsolidacji.

Strony zobowiązały się do dołożenia należytej staranności w celu zawarcia Umowy o Konsolidacji w dwóch etapach - w pierwszym etapie do 30 października 2012 r., tj. przed podwyższeniem kapitału zakładowego Azotów Tarnów, w zakresie dotyczącym głównie zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych oraz w drugim etapie w 30 dni po podwyższeniu kapitału zakładowego Azotów Tarnów, głównie w zakresie strategii i synergii.

- Konsolidacja polskiej chemii jest niezbędna. W obliczu postępujących procesów globalizacji i integracji wszystkich gałęzi przemysłu, to jedyny sposób na obronę przed wrogimi przejęciami i zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego na rynkach europejskich i światowych - podkreśla Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

Sektor chemiczno-nawozowy stanowi jeden z kluczowych sektorów gospodarki, a jego właściwe funkcjonowanie i rozwój mają istotne znaczenie dla kondycji i innowacyjności całej polskiej gospodarki.

- Stworzenie silnej grupy chemiczno-nawozowej o ustabilizowanym akcjonariacie pozwoli na spokojną kontynuację procesów inwestycyjnych i integracyjnych w tym sektorze gospodarki oraz na wykorzystanie efektów synergii. Nie ukrywam, że jesteśmy zainteresowani także zwiększeniem skali działalności - zapowiada Paweł Jarczewski, prezes ZA Puławy.

- Grupa będzie przygotowana do tego, aby osiągać ogromne zyski w okresach dobrych dla chemii i dla rolnictwa. Powinna dość spokojnie przetrwać czasy trudne, chemia jest cykliczna i bywają też takie momenty - mówił Marciniak.

- Umowa konsolidacyjna zostanie zawarta, jeśli wymiana akcji nastąpi z końcem roku, to z końcem stycznia, jeśli w połowie stycznia - to w połowie lutego, bo proces ten trwa 30 dni - dodał Jerzy Marciniak.