Zaprezentowano produkty z serii Agravita Aktiv : Agravita Aktiv 48 (NPK 8-20-20 + bor, miedź, żelazo, mangan, cynk - poza borem, mikroskładniki schelatowane EDTA), oraz Agravita Aktiv 70 (NPK 10-52-8 + bor, miedź, żelazo, mangan, cynk - poza borem, mikroskładniki schelatowane EDTA), przeznaczone do stosowania we wszystkich gatunkach roślin uprawnych w dawce 0,5 kg/ha. Pierwszy z wymienionych nawozów można również wykorzystać jako nawóz donasienny w dawce 250 g/t nasion.

W wystąpieniach zwrócono uwagę na niejednokrotnie niską zasobność gleb w mikroelementy, których niedobór uniemożliwia roślinom pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego. Jako środek zaradczy zaproponowano skorzystanie z nawozów z serii Agravita Fast. Są wśród nich zarówno produkty makroelementowe uzupełnione o mikroelementy jak Agravita Potasowa Fast - NPK 9-10-40 + magnez, siarka + bor, molibden, miedź, żelazo, mangan, cynk - poza borem i molibdenem, pozostałe mikroskładniki schelatowane. Zalecana dawka: 2 kg/ha. Jak i specjalistyczne mikroelementowe: Agravita Cynk Fast - cynk 15 proc. + bor 2 proc., azot 5 proc., magnez 6,5 proc. Zalecana dawka: 0,5 kg/ha. Agravita Mangan Fast - mangan 14 proc. + cynk 3 proc., azot 5 proc., magnez 6,5 proc. Zalecana dawka: 2 kg/ha. Agravita Miedź Fast - miedź 10 proc. + cynk 4 proc., mangan 2 proc., azot 5 proc., magnez 5 proc. Zalecana dawka - zależnie od gatunku od 0,3 do 0,5 kg/ha. Agravita Bor Fast - bor 8 proc. + mangan 3 proc., cynk 3 proc., azot 5 proc., magnez 6,5 proc. Zalecana dawka: 1 do 2 kg/ha.

Zwrócono też uwagę na nawozy serii Agravita Amino dedykowane do nalistnego dokarmiania zbóż i rzepaku. Ich skład przedstawia się następująco. Agravita Amino Zboża - azot 5 proc., fosfor, 0,4 proc., potas 12 proc. + bor 0,1 proc. i w formie schelatowanej miedź 1 proc., mangan 1,5 proc., cynk 0,45 proc. Agravita Amino Rzepak - azot 2 proc., fosfor 11 proc., potas 12 proc. + bor 0,9 proc. i w formie schelatowanej miedź 0,013 proc., mangan 0,05 proc., cynk 0,05 proc. Oba należy stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin w dawce 1,5 do 2 l/ha.

Przedstawiono także firmowe programy nawożenia pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy uprawianej na ziarno, dokumentując jednocześnie ich skuteczność. Doświadczenia w tym kierunku realizowane były w kilku Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian należących do COBORU.