Nawozy azotowe oferowane są głównie w formie stałej. Jako jedyny płynny sprzedawany jest roztwór saletrzano amonowy popularnie nazywanym RSM. Jest mieszaniną saletry amonowej i mocznika. Może być stosowany na wszystkich typach gleb zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Zawiera azot w trzech formach amonowej, azotanowej  i amidowej, dlatego jest on jednocześnie łatwo ale i długo dostępny dla roślin. Przez to, że występuje w formie płynnej natychmiast wsiąka w glebę. RSM charakteryzuje się wysoką skutecznością w okresach suszy.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) od kilku lat prowadzi badania porównujące stosowanie nawozów azotowych stałych i płynnych wynika z nich, że najlepsze efekty produkcyjne uzyskiwano w doświadczeniach nawożonych nawozami płynnymi. Efektywność ekonomiczna nawożenia nawozami płynnymi jest wyższa niż nawozami stałymi. Na plus stosowania RSM wpływa zdecydowanie niższa cenna jednostkowa azotu w stosunku do innych nawozów azotowych oraz wyższe plony roślin.

Na rynku dostępny jest również RSM z dodatkiem innych składników pokarmowych. Roztwór saletrzano- mocznikowy z dodatkiem siarki otrzymywany jest na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego i roztworu mocznika z siarczanem amonu. Nawóz ten jest szczególnie polecany w uprawie roślin wykazujących wysokie zapotrzebowanie na ten składnik jak np. rzepak. Obecność siarki w nawozie powoduje lepsze pobranie i efektywne wykorzystanie azotu.

RSM wzbogacony fosforem jest roztworem saletrzano –mocznikowym z dodatkiem polifosforanu amonu. Nawóz zawiera fosfor w postaci orto- i polifosforanów form łatwo dostępnych dla roślin. Może być stosowany na wszystkich glebach oraz w uprawach roślin jarych. Szczególnie dobre efekty osiągane są przy stosowaniu go w kukurydzy.

Przy stosowaniu RSM należy pamiętać o kilku zasadach:
• należy stosować oprysk grubokroplisty (średnica kropli 300-400 µm) rozlewać na glebę bez mieszania z innymi nawozami i pestycydami,
• zabieg wykonywać przy temperaturze powietrza maksymalnej 20 st. C,
• nawóz stosować wyłącznie na suche rośliny.

Producent RSM proponuje następującą technologię nawożenia kukurydzy uprawianej na ziarno- zakłada plon 8 t/ha-do stadium 7 liści RSM 32 w dawce 200 kg/ha bądź RSM Zn 20 (4) w dawce 300 kg/ha.

W uprawie pszenicy ozimej przy zakładanym plonie 7t/ha stosowane są następujące dawki:
• w stadium krzewienia (BBCH25-29)-RSM Mg 20 (4) (do 350 kg/ha) lub RSMS 26-3
do 270 kg/ha,
• na początek w stadium źdźbło w stadium (BBCH 32-37)- RSM Mg 20(4) do 200 kg/ha lub RSM 32 do 125 kg/ha,
• w stadium od grubienia pochwy liściowej do fazy kłoszenia (BBCH 39-51)- RSM 26(3) do 125 kg/ha.

W rzepaku ozimym przy zakładanym plonie 4t/ha:
• w stadium rozwoju pędów bocznych (BBCH 28-29) RSM z dodatkiem Mg 20(4) w wysokości 450kg/ha lub RSMS w dawce 350kg/ha,
• początek pąkowania (BBCH 50-51)- RSMS 26(3) do 385 kg/ha.