Przed ruszeniem wegetacji warto wyznaczyć zawartość azotu mineralnego w glebie. Będzie ona mówić nam o tym, ile aktualnie jest w glebie azotu dostępnego dla roślin pochodzącego z naturalnych zasobów glebowych. Wartość tą warto uwzględnić w planowaniu nawożenia tym składnikiem. Często umożliwia to obniżenie wysokości dawek nawozów azotowych, co optymalizuje koszty produkcji.

Decydując się na tą metodę należy zwrócić uwagę na staranne pobranie gleby do analizy laboratoryjnej. Szpadel czy łopatka niestety nie zdadzą tu egzaminu. Musimy dysponować przeznaczoną do tego celu laską glebową (laską Egnera) umożliwiającą pobranie próbek z różnych warstw gleby. Przy jej pomocy najpierw należy wyciąć mały fragment gruntu z warstwy 0-30 cm, a następnie w tym samym otworze z warstwy 30-60cm. Jedna próbka ogólna nie powinna pochodzić z powierzchni większej niż 4 ha, gdy gleba nie odznacza się zmiennością, gdy jest mozaikowa powinna pochodzić z powierzchni maksymalnie 1 ha. Próbkę ogólną najlepiej utworzyć z połączenia i wymieszania próbek pierwotnych (przynajmniej 10) pochodzących z jednej warstwy gleby.

Wykonanie samych badań laboratoryjnych z wyliczeniem i oceną zawartości azotu w badanym profilu glebowym w OSCHR kosztuje około 32zł (dwie próbki z warstw 0-30 oraz 30-60 cm) lub około 42 zł (3 próbki z warstw:0-30, 31-60,61-90 cm).