Przypominamy, że w 2020 r. rolnicy mogli stosować nawozy azotowe również naturalne, na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego. Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów były przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego. Ale też trzeba zauważyć, że i wówczas przebieg pogody był całkiem inny niż w tym roku. Zimy praktycznie nie było. W tym roku jest inaczej i prognozy pogody na luty również są iście zimowe.

Zapytaliśmy jednak u źródła, czy można się i w tym roku spodziewać wcześniejszej możliwości aplikacji nawozów azotowych.

- Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, które obecnie panują, biorąc pod uwagę długoterminowe prognozy pogody, stosowanie nawozów zawierających w swoim składzie azot powinno odbywać się zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – poinformowała portal farmer.pl Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak dodała, termin stosowania nawozów mineralnych i naturalnych jest ważnym czynnikiem w wysokiej efektywności wykorzystania składników nawozowych przez rośliny, w tym ograniczania nadmiaru składników odżywczych w środowisku. - Nawozów nie powinno się więc stosować, gdy azot jest wymywany do wód gruntowych lub spływa do wód powierzchniowych, a więc np. w okresie zimowym, czy też w czasie silnego natężenia opadów. Nawożenie w nieodpowiednim terminie jest nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale także zwiększa straty związane z kosztami nawożenia – podkreśliła.

Przedstawicielka resortu rolnictwa przypomniała, że zasady właściwego stosowania nawozów zawierających w składzie azot oraz przechowywania nawozów naturalnych, w tym postępowania z odciekami, określa Dział III Rozdział 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243) tzw. program azotanowy.

- Program azotanowy wskazuje, że na gruntach ornych nawozy naturalne stosuje się w terminie od 1 marca do 20 października dla nawozów naturalnych płynnych (dla niektórych gmin do 15 października lub 25 października) oraz od 1 marca do 31 października - dla nawozów naturalnych stałych. Na trwałych użytkach zielonych nawozy inne niż nawozy naturalne stałe stosuje się w terminie od 1 marca do 31 października, a nawozy naturalne stałe w terminie od 1 marca do 30 listopada – dodała Książyk.

Warstwa zalegającego śniegu - 3 luty 2021 r. źródło: zoz.cbk.waw.pl
Warstwa zalegającego śniegu - 3 luty 2021 r. źródło: zoz.cbk.waw.pl

W najbliższych dniach, według prognoz pogody ponownie ma padać śnieg.

Giełda rolna to miejsce, gdzie możesz kupić i sprzedać nawozy.