• W dniu wczorajszym, w Śremie odbyło się pierwsze spotkanie polowe w ramach Panoramy Pól Timac Agro.
  • Na miejscu rozmawiano o glebie jako podstawowym warsztacie rolnika, nawożeniu przedsiewnym, dolistnym, a także potrzebie biostymulacji.

W Śremie rozmawialiśmy z wieloma ekspertami zadając im czasem trudne pytania, na które wszyscy rolnicy chcieliby znać odpowiedzi. Jednym z takim pytań kierowanych do prezeski zarządu firmy Timac Agro, dotyczyło tego, czy mogą rolnicy liczyć na to, że nawozowy rollercoaster wreszcie się uspokoi.

Stabilność jest rolnikom teraz bardzo potrzebna, po to aby mogli rzetelnie oszacować opłacalność produkcji, która w wielu przypadkach znalazła się w bardzo trudnym położeniu.

- Problem z nawozami, problem cen czy w ogóle dostępności wybranych środków produkcji jest globalny i rozmawiając z moimi kolegami z Rumunii, czy Bułgarii okazuje się, że mamy praktycznie podobne sytuacje rynkowe, te same doświadczenia, czy podobne ceny zbóż – które oczywiście nie zachęcają – komentuje prezeska Agata Stolarska.

Ceny za nawozy powinny się ustabilizować

- Według mnie ceny nawozów zbliżają się długoletniego trendu więc trudno mi powiedzieć oczywiście czy będą spadać czy będą rosnąć, bo w zeszłym roku w lutym nikt nie podejrzewał, że wydarzy się to co się wydarzyło i jak to wpłynie na kształtowanie się potem cen za surowce do produkcji rolnej. Myślę, że jesteśmy na takim etapie gdzie większość firm, które oferują surowce na rynku wyszły już z ofertą pod uprawy ozime. Ja nie widzę tu jakiś większych korekt możliwych w dół i te ceny zaczynają się stabilizować - komentuje dalej. 

Ważny rachunek ekonomiczny

Zdaniem Stolarskiej, teraz trzeba przeprowadzić rachunek ekonomiczny i każde gospodarstwo to jest po prostu biznes. Tak jak producenci nawozów patrzą na ten rynek długofalowo, tak i producenci rolni muszą patrzeć na swoje przedsiębiorstwo przez pryzmat wielu lat.

Kluczem do sukcesu jest dywersyfikacja oraz inwestycja w glebę

Według Agaty Stolarskiej szczególnie w tak niepewnych latach ogromnego znaczenia nabiera dywersyfikacja zarówno w zakresie doboru upraw na polu, jak również dokonywania zakupów środków produkcji czy sprzedaży płodów rolnych. Priorytetowym zadaniem dla każdego rolnika jest także dbanie o podstawowy jego warsztat jakim jest gleba. Dbałość o jej zasoby, rozpoznanie co tak naprawdę w niej drzemie i odkrywanie jej tajemnic może przynieść wymierne korzyści na lata.