Jak wynika z komunikatu prasowego, Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła niedawne deklaracje komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie nowej strategii dotyczącej nawozów.

Deklaracja zdjęcia ceł na nawozy

- Nawozy muszą być dostępne i przystępne cenowo, aby rolnicy mogli zagwarantować wystarczającą produkcję żywności. Kluczowe jest zawieszenie importowych barier taryfowych dla mieszanin mocznika i azotanu amonu importowanego z Trynidadu i Tobago oraz USA wraz z zawieszeniem konwencjonalnych ceł tak długo, jak istnieje ryzyko niedoborów na rynku europejskim. Aby poprawić przejrzystość rynku, należy także stworzyć obserwatorium rynku nawozów w celu poprawy dostępu do informacji o dostępności i cenach nawozów – podano w komunikacie.

Komunikat w tej sprawie ma być podany najpewniej w połowie października.

Czy w Europie nadal opłaca się produkować nawozy? Przeczytaj!

Jak podaje jednak Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, wypowiadając się ogólnie w imieniu polskich organizacji rolniczych, że zwolnienie z taryf celnych na nawozy azotowe nie może doprowadzić do ograniczenia produkcji nawozów azotowych przez polski przemysł. Unia Europejska powinna działać w kierunku doprowadzenia do rozsądnych cen zakupu gazu dla producentów nawozów.

Sprawdź tutaj ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych

– Europejscy rolnicy są zaangażowani w zapewnianie konsumentom bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności i aby móc dalej wykonywać ten obowiązek pilnie potrzebują działania Unii Europejskiej. Tymczasem przy tych kosztach produkcji roślinnej i hodowlanej bezpieczeństwo żywnościowe Europy może być zagrożone – podsumował Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Co z drogą energią dla rolników?

Zdaniem Copa-Cogeca, Unia Europejska musi zapewnić stałe dostawy gazu i energii elektrycznej po akceptowalnej cenie dla rolników i całego łańcuch rolno-spożywczego. To jedyna droga, aby zapewnić dostawy żywności na rynek.

Uczestnicy spotkania (prezydium Copa-Cogeca) podkreślili, że rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, paliw, nawozów spowodowały, że wielu rolników działa obecnie na krawędzi opłacalności i poważnie rozważa kontynuację swojej działalności. Stabilne dostawy energii są także kluczowe dla zapewnienia dobrostanu zwierząt. Niestety wzrost kosztów produkcji znacznie przekracza wzrost cen towarów rolnych na światowych rynkach.

– Zapewnienie dostaw żywności tej zimy będzie równie strategiczne, jak ogrzanie czy oświetlenie naszych domów. W tych nadzwyczajnych okoliczności, z wojną w Europie i traktowaniem przez Rosję dostaw żywności i energii jak broni, niezbędna jest skuteczna, wspólna i zjednoczona reakcja Europy w celu zabezpieczenia potrzeb kluczowych sektorów Unii Europejskiej i jej obywateli, przy jednoczesnym zachowaniu dobrze funkcjonującego jednolitego rynku – podkreśliła przewodnicząca Copa Christiane Lambert.

O problemach rolnictwa będziemy rozmawiać podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022 już 27 października w Jachrance pod Warszawą. Zarejestruj się na konferencję Farmera!

Zdaniem Copa-Cogeca niezbędne jest priorytetowe traktowanie rolników i całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych, zarówno w planach racjonowania gazu w państwach członkowskich oraz wprowadzaniu środków ograniczania zużycia energii, w tym zwolnienie sektora z wymogu zmniejszenia zużycie energii w godzinach szczytu. Potrzebna jest także dywersyfikacja dostaw energii z odnawialnych źródeł energii.

– Apelujemy o konkretne, natychmiastowe, krótko i średnie okresowe rozwiązania na szczeblu UE dla rolnictwa, w tym interwencji finansowych w celu zapewnienia płynności, tak aby zapewnić niezakłócone dostawy żywności i energii przez całą zimę i dłużej – dodał przewodniczący Cogeca Ramon Armengol.