Zgodnie z założeniami gospodarowania zrównoważonego pierwszą i podstawową formą nawożenia powinno być nawożenie organiczne. Nawozy mineralne powinny jedynie dostarczać brakującą ilość składników dla roślin. Sporządzanie planów nawozowych w gospodarstwie może ułatwić program nawozowy NawSald, z którym można zapoznać się na stronie internetowej IUNG-u (www.iung.pulawy.pl).

Program NawSald pozwala na symulowanie produkcji nawozów naturalnych na podstawie informacji o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obliczona ilość nawozów naturalnych powinna być właściwie rozdysponowana na poszczególne pola. Dawki nawozów mineralnych są wyliczane jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin a ilością składników wnoszonych do gleby nie tylko w nawozach naturalnych, ale także w produktach ubocznych (słoma, liście), w opadach atmosferycznych i poprzez wiązanie azotu z powietrza przez bakterie symbiotyczne.

Źródło: "Farmer"07/2005