W komunikacie MRiRW zaznaczono, że graniczny termin wysiewu nawozów naturalnych stałych (m.in. obornika) na gruntach ornych określony został do 31 października, jednak w określonych przypadkach możliwe jest ich dłuższe stosowanie, np. ze względu na pogodę.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego rolnik powinien samodzielnie je ocenić i zdecydować o możliwości dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Jednak nawet w takich sytuacjach nawożenie nie może być wykonywane później niż do końca listopada - podkreślono.

Przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków, rolnik sam określa potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października - zaznaczono w komunikacie resortu rolnictwa.

W przypadku zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach - termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia). W tej sytuacji dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Należy ponadto szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Stosowanie nawozów reguluje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" - poinformowało ministerstwo.