W 2011 r. z dotacji skorzystało blisko 500 śląskich rolników, a dla kolejnych ponad 130, którzy złożyli wnioski w Śląskiej Izbie Rolniczej ma kwotę ponad 1,2 mln zł, nie starczyło już środków z zeszłorocznej, również dwumilionowej puli. Będą mogli otrzymać wsparcie w tym roku.

Jak dowiedzieliśmy się w WFOŚiGW, tegoroczne dofinansowanie do wapnowania gleb zarząd funduszu ma zatwierdzić w czwartek, a 23 kwietnia jego rada nadzorcza. Potem w ciągu kilku tygodniu zostanie podpisana umowa ze Śląską Izbą Rolniczą, która - podobnie jak w ubiegłym roku - będzie operatorem programu. Następnie środki będą do dyspozycji rolników, którzy zawrą stosowne umowy z Izbą.

Wapnowanie gleb to ważny zabieg agrotechniczny kształtujący odczyn gleby. W Polsce większość uprawianych roślin wymaga gleb lekko kwaśnych o odczynie zbliżonym do obojętnego, tymczasem większość użytkowanych rolniczo gleb należy do kwaśnych i bardzo kwaśnych, stąd konieczność ich okresowego wapnowania.

Fundusze ekologiczne od dawna wspierały wapnowanie, jednak po wejściu Polski do UE pomoc krajową w rolnictwie wstrzymano. Uznano, że wapnowanie jest typowym zabiegiem agrotechnicznym, a niezwiązanym z ochroną środowiska. Z czasem resorty rolnictwa i środowiska uzgodniły, że możliwe jest dofinansowanie zakupu nawozów wapniowych z funduszy ekologicznych, gdy służy to ochronie środowiska i zmierza do przywrócenia stanu gleby do optymalnego poziomu.

W woj. śląskim przywrócenie dotacji do wapnowania nastąpiło w 2011 r., po czterech latach starań śląskich organizacji rolniczych. Przełomowa była ekspertyza naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która wskazała, że główną przyczyną degradacji chemiczno-biologicznej gleb w regionie są skutki poprzemysłowej działalności człowieka, w tym m.in. emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

W 2011 r. na wapnowanie ponad 10 tys. hektarów gleb w woj. śląskim wykorzystano blisko 27 tys. ton wapna. Skorzystało z tej możliwości blisko 491 rolników. Dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego wynosiło 75 zł na tonę czystego składnika nawozowego. Nie jest to całkowity koszt wapnowania - w zeszłym roku zakwalifikowani do dofinansowania rolnicy zapłacili za nie ponad 3,7 mln zł, otrzymując 2 mln zł wsparcia.

Podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie ze środków Funduszu na wapnowanie jest posiadanie w woj. śląskim gleb użytkowanych rolniczo, wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Trzeba także posiadać dokument wystawiony przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą, potwierdzający i ustalający potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb w danym gospodarstwie.

Uzyskanie przez rolników dofinansowania odbywa się po podpisaniu indywidualnej umowy cywilnoprawnej ze Śląską Izbą Rolniczą w Katowicach. Wcześniej Izba musi zawrzeć stosowne porozumienie z Funduszem.

Głównym celem wapnowania jest odkwaszenie gleby, co poprawia jej urodzajność i zwiększa przyswajalność m.in.: fosforu, potasu i magnezu oraz mikroelementów przez rośliny. Ziemia staje się mniej podatna na przenikanie metali ciężkich, maleje toksyczne działanie glinu czy manganu. Efektywniejsze są procesy rozkładu substancji organicznej, poprawia się jakość płodów rolnych. Należy jednak starannie dobierać dawki nawozu i uważać, aby nie doszło np. do przesuszenia gleby.