Nawóz stosuje się na suche rośliny, najlepiej przed spodziewanym deszczem. Zabieg opryskiwania mocznikiem przeprowadza się wieczorem (ewentualnie wcześnie rano – w pochmurne dni), kiedy panują niższe temperatury. Przy wysokich temperaturach i gdy jest sucho występować będą straty azotu. W takich warunkach azot z formy amidowej (NH2) oraz amonowej (NH4) łatwo przekształca się w amoniak (NH3) i ulatnia się do atmosfery.

Stężenie roztworu mocznika dla kukurydzy powinno wynosić 6 proc. (6 kg nawozu na 100 l wody). Jednocześnie podaje się mikroelementy: miedź (uprawy bez obornika), cynk, bor oraz siedmiowodny siarczan magnezu w stężeniu 5 proc. (5 kg nawozu w 100 l wody), który dostarcza mikroelementy i chroni rośliny przed poparzeniami.

Dobrym momentem na przeprowadzenie zabiegu dokarmiania dolistnego azotem oraz mikroelementami jest faza 5. liści kukurydzy, kiedy zaczyna pojawiać się zawiązek kolby i budowana jest pierwotna struktura plonu. Jeśli warunki są odpowiednie kukurydzę ponownie dokarmiać można po ok. 6-8 dniach.