Rzepak ozimy ma duże wymagania pokarmowe. Do momentu kwitnienia akumuluje większość dostępnego potasu i azotu. Dlatego istotne jest nie tylko odżywianie NPK (nie zapominając o magnezie i siarce), a również dokarmianie roślin mikroelementami, przede wszystkim borem.

Pierwszy raz wiosną rzepak ozimy dokarmia się borem, kiedy rośliny są w fazie rozety. Przystępując do zabiegu trzeba zwrócić uwagę, aby rzepaki miały przynajmniej częściowo odbudowany aparat asymilacyjny.

Zbyt wczesne zastosowanie pierwszej dawki dokarmiania nie jest wskazane, gdyż rośliny ruszając z wiosenną wegetacją gubią najstarsze liście. Należy się liczyć, że bor z pierwszej dawki nie będzie w pełni wykorzystany, ponieważ jako pierwiastek mało ruchliwym nie zdążyć przemieścić się do nowo wytworzonych części roślin. Również z tego powodu rzepak powinno dokarmiać się przynajmniej dwukrotnie.

Drugi raz bor stosuje się, gdy rzepak znajduje się w fazie końca formowania pędu głównego na przełomie początku pąkowania. Bor można z bardzo dobrym skutkiem aplikować dolistnie w formie pojedynczego lub wieloskładnikowego nawozu zawierającego w swoim składzie ten mikroelement.

Najlepiej podawać małe dawki nawozu mikroelementowego, które roślina jest w stanie pobrać jednorazowo, dzięki czemu większe jest wykorzystanie składników z nawozu. Składnik zaleca się w ilości ok. 500 g B/ha w jednym zabiegu dolistnym.