RSM to roztwór saletrzano-mocznikowy, który produkowany jest w kilku wersjach w zależności od zawartości azotu: 32 proc., 30 proc. 28 proc. i tzw. RSM z siarką (26 proc. N + siarka). Cena tego płynnego nawozu azotowego najtańsza jest zwykle jesienią (we wrześniu i październiku) i wówczas zakupu dużych jego partii dokonują też duże gospodarstwa, które mają dobrą bazę do przechowywania tego typu nawozu i „nie boją się” jego ewentualnej krystalizacji.

Właśnie to przechowywanie jest tutaj słowem kluczowym, bo trzeba wiedzieć, że ujemne temperatury mogą spowodować krystalizację nawozu. Graniczna temperatura tego procesu zależy od zawartości azotu całkowitego i wynosi: dla RSM 32 proc. N 0°C, dla 30 proc. N -9°C, dla 28 proc. N -17°C, a RSM z siarką -7ᵒC. Dlatego część rolników woli zakupić nawóz w czasie kiedy nie będą one narażone na niższe temperatury i nie trzeba go w takich przechowywać.

Próbowaliśmy uzyskać dokładne ceny od bezpośrednich dystrybutorów nawozu, ale firmy zasłaniały się szeregiem czynników, które mają wpływ na końcową cenę i nie chciały jej podać (z podaniem nazwy firmy). Na cenę bowiem wpływa m.in.: wielkość zamawianej partii, forma płatności, historia danego gospodarstwa (współpraca), a także lokalizacja.

Ustaliliśmy (bez podania nazwy dystrybutora) przybliżone ceny za tonę produktu (w praktyce 1000 l waży w wypadku RSM 32 proc. - 1320 kg, RSM 30 proc. 1300 kg, a RSM 28 proc. 1280 kg, RSM z siarką 1280 kg).

W jednej z firm w Wielkopolsce na dostawę 24 t RSM trzeba poczekać ok. 5 dni. RSM 32 proc. kosztuje tam 805-910 zł netto, z kolei RSM z siarką – 740-850 zł netto.

Inna firma z Północnej Polski sprzedaje RSM 32 proc. po ok. 840 zł netto, 30 proc. – 800 zł netto, 28 proc. 760 zł netto, a z siarką – 780 zł netto. Na zamówienie tzw. samochodu, czyli ok. 24 t, rolnik teraz poczeka ok. tygodnia, ale w praktyce jest to nawet 2-3 dni robocze.

Firma z woj. lubelskiego oferuje za RSM 32 proc. ok. 820 zł netto, za 30 proc. ok. 790 zł netto, za 28 proc. 750 zła netto, a za RSM z siarką – 770 zł netto. Czas oczekiwania na produkt to ok. 3 dni.
Na jednym z portali internetowych sprzedaży środków dla rolnictwa RSM 28 proc. i z siarką kosztują po 768 zł netto, a czas realizacji zamówienia to trzy dni.

W jednej z firm, która bezpośrednio zajmuje się dystrybucją nawozów od producenta, rolnik na towar musi poczekać 1-2 tygodnie (najdłużej). Nie zdradzono nam tam ceny nawozu, ale generalnie zauważono, że nawóz o zawartości azotu 28 proc. jest tańszy od tego z zawartością 32 proc. o około 10 proc.

Ile u Ciebie kosztuje RSM?