Zaopatrzenie w nawozy:
- w województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia we wszystkie nawozy określono jako wystarczający,
- w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany oceniono jako bardzo słaby. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc., siarczan potasu oraz amofoskę było średnie. Stan zaopatrzenia w pozostałe analizowane nawozy określono jako dobry ;
- w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy dalej jest wystarczający;
- w województwie lubuskim stan zaopatrzenia nawozy azotowe , sól potasową oraz nawozy wieloskładnikowe jest wystarczający natomiast jako niewystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe i siarczan potasu.
- w województwie łódzkim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, polifoskę 8:24:24 (występuje w 75 proc. punktów sprzedaży), oraz polifoskę 6:20:30 (występuje w 75 proc. punktów sprzedaży). Polifoska 4:12:32 występowała w stopniu dostatecznym (w 45 proc. punktów sprzedaży) również w stopniu dostatecznym występowała sól potasowa (w 55 proc. punktów sprzedaży). Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany (w 30 proc. punktów sprzedaży) oraz superfosfat wzbogacony 40 proc., (w 15 proc. punktów sprzedaży) a także siarczan potasu (w 20 proc. punktów sprzedaży). Zaopatrzenie w amofoskę było bardzo słabe - występowała jedynie w 2 proc. punktów sprzedaży, w zamian oferowane są potafoska i unifoska.
- w województwie małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia w saletrę amonową i saletrzak , sól potasową oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30. Mocznik, nawozy fosforowe i polifoska 4:12:32 występowały w stopniu wystarczającym. Słabe było zaopatrzenie w siarczan potasu i brak na rynku amofoski.
- w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe potasowe i wieloskładnikowe jest wystarczający i w miarę potrzeb uzupełniany na bieżąco. Jedynie superfosfat pojedynczy granulowany oraz amofoska występują w niewielkiej ilości.
- w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany.
- w województwie podkarpackim - stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający.
- w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasowa oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczający, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc. , polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę ( są zamawiane sporadycznie). Siarczanu potasu nadal brak jest w ofercie.
- w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni;
- w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoskę 8:24:24 a także polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Nadal występuje brak: siarczanu potasu, superfosfatu pojedynczego granulowanego i superfosfatu wzbogaconego 40 proc., ale nawozy te sprowadzane są na zamówienie. Występują również braki polifoski 4:16:18 oraz polifoski 4:16:18 a także amofoski.
- w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32. Odnotowano braki w dostawach superfosfatu wzbogaconego 40 proc., siarczanu potasu oraz amofoski do punktów sprzedaży;
- w województwie warmińsko-mazurskim brak danych o siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające;
- w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w nawozy azotowe oraz wieloskładnikowe jest wystarczające, okresowe braki są uzupełniane w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany oraz sól potasowa są nawozami mniej popularnymi i zastępowane są nawozami wieloskładnikowymi. Polifoski 4:12:32 oraz 4:16:18 również są mało popularne wśród rolników. Brak informacji o superfosfacie wzmocnionym 40 proc. oraz o siarczanie potasu.
- w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.