Dziś we Wrocławiu ruszył już V cykl spotkań "Przez innowacyjność do sukcesu". Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oraz frekwencją, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy nadzieję, że i w tym roku sprostamy Państwa oczekiwaniom.

>>> Zobacz harmonogram konferencji TUTAJ <<<

W poprzednich edycjach, jak i w tej, która właśnie się rozpoczęła, o nawożeniu roślin uprawnych opowie wybitny specjalista w tej dziedzinie, dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

Tematyka spotkań:

Zakres tematyczny spotkań:

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

o Dla kogo pieniądze z PROW 2014-2020? 
o Planowane nabory i terminy ich rozpoczęcia 
o Wymagania w stosunku do wnioskodawców 

AGROTECHNIKA

Intensywna uprawa pszenicy

o Wpływ nawożenia azotowego na parametry jakościowe ziarna 
o Wapnowanie: odczyn gleby (pH), a skuteczność nawożenia mineralnego 

Wiosenne nawożenie rzepaku w kontekście przebiegu wegetacji tej rośliny jesienią 2015 r. *

o Dopasowanie dawki azotu do potrzeb rośliny wynikających z oczekiwanego plonu nasion i wartości stanowiska 
o Zbilansowanie stosowania magnezu, siarki i mikroskładników celem zmniejszenia ujemnych skutków niedoboru jednego z nich na wzrost rośliny 
o Wprowadzenie i przestrzeganie terminów przeprowadzania zabiegów uprawowych minimalizujących działanie azotu (zwalczanie chorób i szkodników) 
o Terminy wiosennego stosowania azotu 
o Dobór nawozu – przykładowe rozwiązania 
o Nawożenie siarką i mikroelementami

Wiosenna strategia ochrony rzepaku przed chorobami grzybowymi, m.in. zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych, zgnilizną twardzikową*

o Właściwe terminy i warunki stosowania zabiegów fungicydowych 
o Dodatkowe funkcje fungicydów w prowadzeniu upraw rzepaku 
o Warunki umożliwiające opóźnianie zabiegów fungicydowych

Ochrona plantacji kukurydzy kiszonkowej przed chwastami**

o Odchwaszczanie jako ważny czynnik zachowania potencjału plonotwórczego kukurydzy 
o Diagnozowanie zachwaszczenia, dobre programy ochrony 
o Warunki gwarantujące wysoką skuteczność zabiegom odchwaszczania (terminy, temperatury, fazy rozwojowe roślin)

Efektywne nawożenie kukurydzy kiszonkowej**

o Podstawowe zasady poprawnej technologii nawożenia kukurydzy kiszonkowej 
o Fazy największego pobierania składników 
o Współczesne podejście do nawożenia wymaga zbilansowania składników zarówno pierwszo- drugoplanowych, jak i mikroelementów 
o Potrzeby pokarmowe względem makroelementów: N, P, K, Mg oraz mikroelementów: Zn i B

TECHNIKA ROLNICZA

Racjonalny wybór maszyn rolniczych

o Czym kierować się przy wyborze ciągnika: cena, rozwiązania techniczne? 
o Wpływ rozwiązań technicznych na koszty eksploatacji 
o W co warto wyposażyć ciągnik? 
o Nowoczesne rozwiązania stosowane w ciągnikach rolniczych i ich praktyczna przydatność

Systemy uprawy pożniwnej i ich wpływ na wielkość plonu*

o Zmiany w konstrukcjach maszyn uprawowych 
o Systemy pozwalające łączyć uprawę z nawożeniem i siewem 
o Dla kogo uprawa uproszczona?

Eksploatacja samojezdnych sieczkarni polowych do kukurydzy**

o Elementy wyposażenia, rozwiązania technologiczne 
o Ustawienia w sieczkarniach polowych wpływające na jakość kiszonki 
o Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę, właściwe fazy rozwojowe

* Tematy poruszane podczas spotkań we Wrocławiu, Dolsku, Gniewie i Pawłowie. 
** Tematy poruszane podczas spotkań w Płocku i Ciechanowcu.

Zachęcamy do rejestracji, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły TUTAJ