Zdrożały zwłaszcza nawozy azotowe, średnio 100 zł na tonie. Saletra amonowa na koniec stycznia kosztowała 1100-1130 zł/t, a w lutym już 1210-1280 zł/t. Podobnie było z innymi środkami produkcji w tej grupie. Sól potasowa również podrożała o 30 zł na tonie, ale nie tak znacznie jak nawozy azotowe.

Ceny nawozów wielkoskładnikowych analizowanych przez BGŻ są ustabilizowane, podobnie fosforowe, gdzie nawet w wypadku fosforanu amonu cena spadła na przestrzeni dwóch tygodni o nawet o 40 zł na tonie.

Nie widać za to zmian w cenach środków ochrony roślin. Są one albo stabilne, albo delikatnie spadają.

Ceny nawozów w lutym (zł/t) na podstawie ankiet BGŻ przeprowadzonych 16-18 lutego 2011 r.:
azotowe:
- Saletra amonowa 34 proc. - 1210-1280,
- Siarczan amonowy 20 proc. - 1000-1050,
- Mocznik - 1500-1600,
- Saletrzak - 1150-1230.
potasowe:
- Sól potasowa 60 proc. - 1520-1570,
fosforowe:
- Superfosfat 40 proc. - 1490-1510,
- Fosforan amonu - 2030-2045,
wieloskładnikowe:
- Polifoska Max - 15010-1550,
- Polifoska 4 - 1550-1570,
- Polifoska 5 - 1585-1600,
- Polifoska 6 - 1720-1750,
- Polifoska 8 - 1740-1750,
- Polifoska 3 - 1235-1300,
- Polimag S - 1855-2050.

Ceny środków ochrony roślin w lutym (zł/l)
herbicydy:
- Roundup 360 SL - 30-37,
- Expert Met 56 WG - 158-170 zł/kg,
- Lentipur Flo 500 SC - 27-31,
- Butisan Star 416 SC - 100-103,
- Glean 75 WG - 185-223 zł/100 g.
fungicydy:
- Amistar 250 SC - 243-250,
- Horizon 250 EW - 99-105,
- Tilt Plus 400 EC - 102-106,
- Ridomil Gold MZ 68 WG - 74-76 (zł/kg),
insektycydy:
- Bi 58 Nowy 400 EC - 41-43,
- Fury 100 EW - 130-138,
- Calypso 480 SC - 50-55 (zł/75 ml).


Ile Wy płacicie za środki produkcji?