Terminy agrotechniczne drugiej dawki azotu zależą przede wszystkim od stanu odżywienia roślin. W stanowiskach z niedoborem azotu drugą dawkę azotu należy zaaplikować wcześniej, już na początku strzelania w źdźbło. Przy stosowaniu drugiej dawki następuje regulacja rozwoju upraw. Po rozpoczęciu wydłużania łodyg azot jest pobierany przez rośliny. W tym czasie słabo rozwinięte pędy boczne zaczynają zamierać, a etap powstawania zawiązków kłosów jest w znacznej części zakończony.

Druga dawka to różnica dawki całkowitej i pierwszej brutto, czyli:

Dawka 2 = pobranie całkowite - dawka 1 brutto (azot glebowy + nawozowy)

W drugiej dawce najlepiej zastosować nawóz w formie NO3 szybko działający, który dociera do korzeni wraz z wodą. Jednakże z uwagi na lokalnie panujące posuchy w takim wypadku wskazane jest zastosować nawożenie w postaci grubokroplistego oprysku RSM.