Acron to jeden z dziesięciu największych producentów nawozów mineralnych w Europie, posiadający aktywa w Rosji, Chinach, Estonii oraz Kanadzie. Spółka notowana jest na giełdach: London Stock Exchange oraz Micex w Moskwie.

Grupa Acron to wiodący globalny producent nawozów mineralnych. W swojej ofercie ma 40 produktów chemicznych sprzedawanych do 60 krajów na całym świecie. Acron posiada znaczące bazy surowcowe w tym potasu i fosforytów, a także wysokie możliwości produkcyjne amoniaku (1,7 mln ton rocznie), który jest podstawowym składnikiem produkcji nawozów mineralnych.

- Ogłosiliśmy dziś wezwanie na akcje spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., lidera na polskim rynku chemicznym. Obserwując dużą zmienność uwarunkowań ekonomicznych, a także rosnące ceny surowców, wierzymy, że konsolidacja aktywów jest najlepszym środkiem by wciąż osiągać dobre wyniki oraz dalej dynamicznie się rozwijać zarówno w przypadku Acronu, jak i Azotów Tarnów - powiedział Vladimir Kantor, vice prezes Grupy Acron ds. strategii.


- Grupa Acron ma bardzo szerokie doświadczenie w międzynarodowych fuzjach i przejęciach. Dzięki przeprowadzanemu wezwaniu na akcje Azotów Tarnów chcemy rozwijać działalność obu Grup. Spółki produkcyjne z Grupy Azoty Tarnów mogą stać się bazą dla naszej działalności na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie chcemy rozwijać sieć sprzedaży, tak aby polskie produkty chemiczne trafiały na rynki na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że potencjał Azotów Tarnów w połączeniu z naszym globalnym doświadczaniem, znaczącą bazą surowców i rozbudowaną siecią logistyczną, stworzą wyraźną przewagę konkurencyjną obu spółek i przyniosą znaczące korzyści ich pracownikom i akcjonariuszom - dodał Vladimir Kantor.