Gleba stanowi niezbędny środek produkcji żywności, zapewniając w ten sposób wyżywienie ludzi i zwierząt na Ziemi. Ale czy świadomy jesteś, że:
• aby wytworzyć 1 cm gleby, potrzebne jest niemal 1000 lat. Oznacza to, że jest ona zasobem praktycznie nieodnawialnym, ponieważ jej degradacja i utrata jest niemożliwa do odzyskania w ciągu ludzkiego życia.
• według badań 33 proc. naszej gleby jest zdegradowane, a każdego roku 50 000 km2 gleb przepada.
• Co godzinę w Europie 11 hektarów gleb zostaje „szczelnie zamkniętych” pod powierzchnią rozszerzających się miast
• 95 proc. naszej żywności pochodzi z naszej gleby, jednak 1/3 tej żywności trafia do kosza
• W jednej łyżeczce zdrowej gleby jest więcej żywych organizmów niż ludzi na ziemi
(źródło: PSOR),

Duży wpływ na przekształcenia gleby i zmiany wywiera działalność człowieka. To człowiek zmienia jej pierwotną strukturę i wpływa na przemiany zachodzące w glebie. Niestety nieumiejętne zarządzania tym zasobem naturalnym może doprowadzić nawet do degradacji gleby. Najbardziej niebezpieczne są te działania człowieka, które niszczą jej życie mikrobiologiczne lub potęgują zjawisko erozji.

Z kolei do najczęściej popełnianych błędów przez rolników należy zaliczyć zbyt częste stosowanie uprawek i nieumiejętne ich dostosowanie do określonego typu gleby, zbyt niski stopień nawożenia naturalnego (lub całkowity jego brak), ubogi płodozmian, czy zaniechanie wapnowania.

Celem tego Święta jest podniesienie świadomości na temat bardzo istotnej roli i kluczowego znaczenia gleby w naszym życiu. Dziś każdy człowiek, a przede wszystkim rolnik z szacunku dla ziemi i gleby powinien oddać się refleksji i zastanowić się czy w sposób właściwy korzysta z tych naturalnych zasobów.

Tegoroczny Dzień Gleby odbywa się pod hasłem: Gleby i rośliny strączkowe, symbioza dla życia (ang: „Soils and pulses, a symbiosis for life„). W związku z tym, warto dziś raz jeszcze uświadomić sobie ogromnie pozytywną rolę roślin strączkowych wprowadzanych do zmianowania.