Jak już pisaliśmy, trwają prace nad projektem obniżenia stawek VAT, który, co można przeczytać w tekście poniżej, nie zawiera oceny skutków regulacji. Projekt dotyczy nie tylko nawozów, ale też mówi o środkach ochrony roślin, a także wymieniane są zboża. Sprawę będziemy wyjaśniać w kolejnych artykułach.  

Zerowa stawka VAT na nawozy, ale też i na środki ochrony roślin 

Proponuje się w nim m.in. obniżenie stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8 proc. do stawki 0 proc.

Co ciekawe, jak informuje PAP, obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Więcej o cenach płodów rolnych na portalu Giełda Rolna. 

W sieci się wręcz zagotowało. Pisaliśmy już na farmer.pl, jak ta proponowana zmiana oceniana jest przez rolników. Teraz poprosiliśmy o komentarz specjalisty, dr Michała Gazdeckiego z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ceny nawozów wysokie

- Rynek nawozowy od ubiegłego roku budzi wiele emocji ze względu na wzrost cen tych środków produkcji – wszystkiemu winna jest skala tego wzrostu oraz krótki czas, w którym miał on miejsce. Dodatkowo sytuację zaognia wyjątkowo niestabilna sytuacja rynkowa, która bardzo utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej – przypomina specjalista.
Obecna sytuacja na rykach rolnych jest niekorzystna dla wszystkich uczestników rynku.

- Brak pewności planowania, zatory płatnicze, ryzyko inwestowania są to problemy, z którymi musza się teraz mierzyć rolnicy, firmy handlowe, firmy przetwórstwa żywnościowego. Na przykład, wzrost cen zbóż może cieszyć rolników, którzy specjalizują się w produkcji roślinnej, ale oznacza wyższe koszty dla producentów żywca. Rynki są obecnie rozchwiane i przyjdzie nam jeszcze poczekać zanim zaczną się stabilizować – mówi dr Michał Gazdecki.

Sposób rozliczenia VAT a zerowy VAT na nawozy

I wyjaśnia, w jaki sposób zerowa stawka VAT może wpłynąć na ceny nawozów. - W dużym skrócie, można oczekiwać pewnego spadku cen, jego skala nie będzie raczej znacząca. Trzeba też wziąć pod uwagę, w jaki sposób dany rolnik rozlicza podatek VAT. Musimy pamiętać, że VAT jest podatkiem, który z założenia obciąża głównie konsumpcję, a powinien być „neutralny” dla przedsiębiorców – wyjaśnia dr Gazdecki.

W działalności rolniczej funkcjonowanie podatku VAT jest specyficzne.

- Tak zwany rolnik ryczałtowy sprzedając produkty ze swojego gospodarstwa do ceny sprzedaży dolicza określoną stawkę podatku VAT (co jest korzystne dla rolnika), natomiast przy zakupie środków produkcji, rolnik „opłaca” podatek VAT uwzględniony w ich cenie. W tej sytuacji rolnicy nie prowadzą już żadnych rozliczeń z urzędami skarbowymi, co upraszcza prowadzenie działalności. Zerowa stawka VAT może być korzystna dla rolników ryczałtowych – podatek nie będzie dodatkowo powiększał ceny. Oddzielnym tematem jest natomiast to, jak będą zmieniały się ceny rynkowe nawozów w najbliższych miesiącach – mówi o zerowym VAT dla nawozów dr Michał Gazdecki.

Wielu rolników rozlicza jednak podatek VAT na zasadach ogólnych.

- W tym przypadku, sprzedając produkty z gospodarstwa rolnik uzyskuje podatek należy. Natomiast kupując środki produkcji opłaca VAT naliczony. Kwota rozliczenia z urzędem skarbowym to podatek VAT należny pomniejszony o podatek VAT naliczony. W dużym skrócie rolnik, który dużo kupuje odprowadza mniej podatku VAT. Zerowy VAT na nawozy spowoduje zmniejszenie kwoty podatku naliczonego, który jest korzystny dla rolnika bo redukuje kwotę, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Tak więc dla rolników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych proponowana zmiana może nie być korzystna – wyjaśnia dr Michał Gazdecki.

Co na to organizacje rolnicze?

- W związku z zapowiedzianym przez Rząd RP obniżeniem podatku VAT do zera od nawozów i z 23% do 8% od paliw, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, po przeanalizowaniu ewentualnych skutków ww. działań, wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka wskazując, że dla rolników tzw. „watowców” rozwiązania te nie będą korzystne – podał KRIR.

Jak dalej poinformował, znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen m.in. nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT.

Zdaniem samorządu rolniczego, aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych.