Jak podał resort rolnictwa, Stały Komitet Rady Ministrów 16 stycznia 2023 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Czy to teraz tylko kwestia dni, żeby ten projekt zaczął obowiązywać? Luty już tuż, tuż.

Jaki jest termin podania nawozów azotowych?

Przypominamy, że dotychczas była brana pod uwagę w tym względzie data. Podawanie nawozów azotowych było możliwe wiosną od 1 marca. Wyjątek stanowił 2020 r., kiedy to wprowadzono, uwzględniając nietypowe warunki pogodowe, decyzję o wyrażeniu zgody na stosowanie nawozów od 15 lutego.

Apele rolników dotyczące zmiany tych zapisów znalazły swoje uznanie i już od dawna na farmer.pl pisaliśmy, że przygotowywany jest taki projekt.

Powiemy nawet więcej. Jako pierwsi napisaliśmy, cytując przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, że rolnicy będą mogli rozpocząć nawożenie już od 1 lutego, o ile warunki pogodowe będą sprzyjające. Wcześniejsze stosowanie nawozów będzie możliwe, jeżeli nastąpi przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C (w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych) lub przez próg 5°C (w przypadku pozostałych roślin).

I też podaliśmy, że informacja o datach przejścia temperatury przez próg 3°C i 5°C w każdym powiecie w Polsce będzie opracowywana i publikowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. I to się potwierdza.

Informacje o temperaturze na stronie IMGW-PIB

- Wykaz powiatów, w których będzie możliwe wcześniejsze stosowanie nawozów, po uwzględnieniu średniej dobowej temperatury powietrza, będzie publikowany codziennie, od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego: https://agrometeo.imgw.pl/ - poinformowało oficjalnie ministerstwo rolnictwa.

Podano też, że informacje na temat aktualnego etapu prac nad przyjęciem rozporządzenia można śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365910.

Czekamy zatem z niecierpliwością!