Firma Intermag została doceniona przez ekspertów zajmujących się oceną kondycji przedsiębiorstw, czego efektem jest przyznanie firmie Intermag prestiżowej nagrody „Diamenty Forbesa. Przedsiębiorstwo Intermag zaklasyfikowane zostało do grupy firm średnich, których przychód ze sprzedaży w 2013 r. wynosił od 50 do 250 mln złotych. Na liście „Diamentów Forbesa" znalazły się firmy, które osiągnęły największy roczny wzrost wartości, na poziomie co najmniej 15 proc. W 2015 r. „Diamenty Forbesa" otrzymało ponad 1,7 tysiąca przedsiębiorstw. Firma Intermag, uzyskała w rankingu bardzo wysokie, 12 miejsce na liście regionalnej i 148 miejsce na liście ogólnopolskiej. Przeciętny wzrost wartości (w latach 2011-2013) wynosił dla przedsiębiorstwa Intermag aż 30,8 proc., z kolei przychody ze sprzedaży w 2013 r. przekroczyły 73 mln zł, a zysk netto wynosił prawie 8 mln zł.