Fosfor jest mniej ruchliwy w profilu glebowym w porównaniu do innych makroskładników. Z uwagi na to, że przemieszcza się wolno (współczynnik dyfuzji dla ortofosforanów to 10-10 cm2/s) fosfor można podać w czasie zimowego spoczynku roślin.

Fosforany zawarte w nawozach fosforowych zdążą się wówczas przemieścić w okolice strefy korzeniowej roślin i będą tam w momencie ruszenia wegetacji, kiedy rośliny wykazują większe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe.

Przy czym nawożenie fosforem w czasie zimowego spoczynku roślin jest obarczone ryzykiem, bowiem jeśli wiosną panuje susza składnik właściwie nie przemieszcza się i rośliny skorzystają z niego tylko w nieznacznym stopniu. Jednak w tym roku panująca wilgotność gleby jest wystarczająca i wody po zimie w początku wiosny nie powinno brakować.

Przednówek może być też dobrym momentem do pogłównego nawożenia potasem. Zwłaszcza, gdy z obawy o wymycie składnika na glebach bardzo lekkich, bardzo kwaśnych, organicznych, nawożenia nie wykonano jesienią. Współczynnik dyfuzji potasu wynosi 10-7 cm2/s, co oznacza że potas przemieszcza się 10 razy wolniej niż azot i też musi być zastosowany odpowiedni wcześniej.

Do zabiegu nawożenia fosforem i potasem dobrze jest wykorzystać przednówek. Oba składniki są niezbędne do uruchomienia azotanów i regeneracji roślin po zimie. Dlatego, jeśli tylko można wjechać w pole dobrze jest zastosować nawozy. Wówczas rośliny będą zaopatrzone w potas oraz fosfor i szybciej uaktywni się uruchamianie azotu z nawozu.

Okresy zamarzania i odmarzania wierzchniej warstwy gleby, które często powtarzają się na przednówku pomogą w rozpuszczeniu i przemieszczeniu się nawozu do głębszych warstw gleby. Do zabiegu przystąpić można w momencie, gdy nie ma okrywy śnieżnej, a jeśli na polu zalega śnieg, to nawóz można wysiać dopiero po jego stopnieniu, najpóźniej przed ruszeniem wegetacji. Ewentualne obfite opady deszczu przy silnym uwilgotnieniu gleby mogą być przeciwwskazaniem do zabiegu.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w tematach:

nawożenie rzepaku

nawożenie pszenicy