Istotą pomysłu jest użycie nawozu NP w formie drobnego granulatu wprowadzanego pasowo w rząd wysiewanych nasion. Wymaga to zastosowania siewnika z nabudowanym aplikatorem do rozsiewu mikronawozów. Technologia może być wykorzystywana w agrotechnice uprawy kukurydzy, rzepaku ozimego i buraków cukrowych.

W opinii pomysłodawcy rozwiązanie to posiada kilka istotnych zalet:
- zmniejszenie dawki nawozowej,
- zwiększenie dostępności fosforu w glebie dla roślin,
- wyższe wykorzystanie nawozu,
- niższy koszt nawożenia,
- mniejsze ilości fosforu przedostają się do wód na skutek wymywania.

Wykorzystywany w tej technologii nawóz Easy Start ma następujący skład: N - 11%, P2O5 - 48%, Zn - 1%, Fe - 0,6%, Mn - 0,1%.

Zorganizowany w Iłówcu Wielkim k. Śremu w woj. wielkopolskim pokaz był pierwszym z całej serii spotkań, jakie firma zamierza w tym roku zorganizowaćw w krajach unijnych.