Jak wynika z najnowszej analizy, opracowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - w kwietniu nawozy dalej drożały. I tak:

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów, najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:
- saletra amonowa 32% w województwie mazowieckim 90,00 zł/dt, (w marcu 2021 cena min. wynosiła 90,00)
- saletra amonowa 34% w województwie mazowieckim 98,00 zł/dt, (w marcu 2021 cena min. wynosiła 97,00) ▲
- saletrzak w województwie mazowieckim 87,00 zł/dt, (w marcu 2021 cena min. wynosiła 82,00) ▲
- mocznik bez dodatków w województwie wielkopolskim 122,00 zł/dt, (w marcu 2021 cena min. wynosiła 125,00)
- mocznik otoczkowany 46% w województwie zachodniopomorskim 140,50 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 137,00) ▲
- mocznik z inhibitorem ureazy 46% w województwie zachodniopomorskim 143,50zł/dt, (w marcu 2021 cena min. wynosiła 142,00) ▲
- inhibitor do mieszania z mocznikiem cena w przeliczeniu na 1 tonę mocznika 46% w województwie lubelskim 85,00 zł/dt, (w marcu 2021 cena min. wynosiła 85,00).
- RSM - wodny roztwór saletrzano-mocznikowy 32% w województwie wielkopolskim 76,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 76,00)

nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 19% w województwie wielkopolskim 70,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 74,00)
- superfosfat wzbogacony 40% w województwie mazowieckim i lubuskim 135,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 135,00)
- fosforan amonu/Polidap 18/46%, w województwie mazowieckim 170,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 120,00) ▲

nawozy potasowe:
- sól potasowa 60%w województwie kujawsko pomorskim 110,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 90,00) ▲
- siarczan potasu 50% w województwie opolskim 110,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 89,00) ▲

nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie wielkopolskim 141,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 145,00)
- polifoska 6:20:30 w województwie wielkopolskim 140,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 130,00)
- Lubofoska, Tarnogran lubNPK jesienne z 4-6%N w województwie wielkopolskim 80,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 94,00)
- amofoska 4:16:18 w województwie kujawsko pomorskim 90,00 zł/dt (w marcu 2021 cena min. wynosiła 95,00)

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów, największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:
- saletra amonowa 32% w województwie mazowieckim 178,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 160,00) ▲
- saletra amonowa 34% w województwie warmińsko mazurskim 170,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 198,00)
- saletrzak w województwie podlaskim i mazowieckim 150,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 150,00)
- mocznik bez dodatków w województwie mazowieckim 235,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 236,00)
- mocznik otoczkowany 46% w województwie śląskim 232,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 232,00)
- mocznik z inhibitorem ureazy 46% w województwie śląskim 535,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 520,00) ▲
- inhibitor do mieszania z mocznikiem cena w przeliczeniu na 1 tonę mocznika 46% w województwie dolnośląskim 196,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 91,00) ▲
- RSM - wodny roztwór saletrzano-mocznikowy 32% w województwie pomorskim i świętokrzyskim 130,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 160,00)

nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 19% w województwie wielkopolskim 165,00 zł/dt (w grudniu 2020 cena max. wynosiła 178,00)

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie mazowieckim 212,00zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 200,00)
- fosforan amonu/Polidap 18/46%, w województwie pomorskim 276,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 290,00)

nawozy potasowe:
- sól potasowa 60%w województwie małopolskim 210,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 220,00)
- siarczan potasu 50% w województwie podkarpackim 389,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 328,00) ▲

nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie małopolskim 220,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 220,00)
- polifoska 6:20:30 w województwie małopolskim pomorskim wielkopolskim 210,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 220,00)
- Lubofoska, Tarnogran lub NPK jesienne z 4-6%N w województwie opolskim 179,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 173,00) ▲
- amofoska 4:16:18 w województwie podkarpackim 154,00 zł/dt (w marcu 2021 cena max. wynosiła 151,00) ▲

- Porównując powyższe ceny nawozów do badanych w marcu, w 13 przypadkach na 34 widoczny jest wzrost cen - podkreśla w analizie Beata Filipiak z Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich w CDR w Brwinowie. - Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do kwietnia 2020 roku, w 51 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 14 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 63% cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - dodaje Beata Filipiak.

Do prowadzenia analizy rynku środków produkcji, w tym rynku nawozów oraz do upowszechniania informacji rynkowych w tym zakresie, ośrodki doradztwa rolniczego są zobligowane ustawą w tej sprawie.

Jak informuje Beata Filipiak z CDR w Brwinowie, dane do tej analizy zbierane są w głównych punktach sprzedaży w województwie, wśród największych – najistotniejszych, najbardziej liczących się dystrybutorów. - Podajemy tych dystrybutorów, u których rzeczywiście zaopatrują się rolnicy z terenu działania danego ośrodka doradztwa rolniczego. Interesuje nas, ile płaci za nawozy większość rolników z regionu – wyjaśnia Beata Filipiak.

Od grudnia 2020 do analizy są przyjmowane następujące miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i grudzień. 

Jeśli chodzi o ceny: u dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów w zł za decytonę.