Problem zakwaszenia gleb jest w Polsce nagłaśniany od lat i powszechnie znany. Pisaliśmy o nim wielokrotnie. Ciekawym zjawiskiem jest natomiast przewapnowanie, do którego, jak się okazuje, można doprowadzić. Zbyt duże dawki wapna nawozowego wbrew pozorom mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w postaci efektu odwrotnego do założenia. Osobną kwestią są gleby o odczynie zasadowym wynikającym z innych czynników niż zabieg wapnowania, na których wręcz zasadne jest stosowanie nawozów zakwaszających, np. siarczanu amonu.

Zakwaszenie gleb

Właściwy odczyn dla danej kategorii gleby jest kluczowy do uzyskania satysfakcjonujących plonów. Tymczasem ok. 60 proc. gleb w Polsce jest zakwaszone, a zużycie wapna w skali kraju zaspokaja rocznie 1/3 faktycznego zapotrzebowania.

Polskie gleby z zasady mają tendencję do zakwaszania. Udział gleb kwaśnych stanowi od 35 proc. w województwie opolskim aż do 76 proc. na Podkarpaciu. Tymczasem uregulowanie odczynu na użytkach rolnych powinno mieć pierwszeństwo przed nawożeniem, gdyż zbyt niskie pH ogranicza przyswajanie składników pokarmowych, a także negatywnie wpływa na strukturę gleby, zwiększając jednocześnie szkodliwość metali ciężkich. Należy jednak pamiętać, że kluczowy jest dobór odpowiedniej dawki wapna (...).