Już jakiś czas temu na farmer.pl pisaliśmy o pojawianiu się na rynku mocznika UFF tzw. frakcji tłuszczowej mocznika, który pochodzi z przerobu ryb. Ma on formę krystaliczną, zawiera około 73 proc. mocznika, co odpowiada zawartości 33 proc. N, oraz 22 proc. estrów etylowych i 5 proc. etanolu. Zapytaliśmy wówczas resort rolnictwa, czy ten produkt można stosować legalnie w naszym kraju. Więcej informacji na ten temat w artykule poniżej.

Podobne pytanie zadaliśmy Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, bo mieliśmy też informacje od naszych Czytelników, że takowych danych poszukują.

- Ustawa o nawozach i nawożeniu przewiduje możliwość wprowadzenia na rynek polski nawozów, które są zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim. W przypadku tego mocznika mamy takie informacje, że jest on zarejestrowany w Danii i może być legalnie wprowadzany do obrotu – powiedział nam Andrzej Chodkowski.

Jak dodał, niezależnie od tego, czy to jest produkt zarejestrowany w Polsce, czy w innym kraju unijnym, do wprowadzeniu do obrotu podlega kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Zapraszamy do wysłuchania debaty z udziałem Andrzeja Chodkowskiego, która odbyła się podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021.